Testament

Een veel voorkomend testament is de ouderlijke boedelverdeling (OBV), die opgemaakt is in het ‘oude erfrecht tijdperk’ (voor 2003). Toen in 2003 de wettelijke verdeling werd ingevoerd, was een OBV niet meer nodig om ervoor te zorgen dat de langstlevende ouder in de woning kon blijven wonen. Zonder OBV konden de kinderen hun erfdeel direct opeisen en moest het huis soms verkocht worden.

Met een OBV heeft de erflater al zijn nalatenschap verdeeld. De hele nalatenschap is al aan de echtgenoot toebedeeld. De kinderen hebben een (eerst niet-opeisbare) geldvordering gekregen voor de waarde van hun erfdelen. Die vordering wordt opeisbaar in de gevallen die in het testament zijn genoemd, zoals bij een faillissement of bij hertrouwen.

Soms wordt een testament opgesteld, dat volgens de erfgenamen (of volgens één van hen) niet de wil van de erflater kan zijn. Is het mogelijk een testament aan te tasten?

Een notaris moet beoordelen of iemand wilsbekwaam is. Hoewel daarbij een protocol gevolgd wordt, kunnen er vergissingen worden gemaakt. Als kan worden bewezen dat de erflater tijdens het maken van het testament zijn verstandelijke vermogens miste, dan wordt ervan uitgegaan dat die vermogens ook misten toen het testament werd gemaakt. Het bewijs daarvan is overigens heel lastig. Vaak lukt dat ook niet. Artsen en notarissen beroepen zich op hun geheimhoudingsplicht. Het aantasten van een testament is mogelijk, maar uitermate lastig en alleen als er voldoende bewijs is dat de erflater wilsonbekwaam was op het moment dat het testament werd gemaakt.

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.