De wettelijke verdeling

Volgens de wettelijke verdeling gaat de hele erfenis naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen krijgen een vordering op die echtgenoot (de langstlevende ouder) voor de waarde van hun erfdeel. De kinderen krijgen hun geld niet direct.

De vordering wordt opeisbaar als de langstlevende ouder failliet gaat, in de schuldsaneringsregeling komt (WSNP) en natuurlijk als de langstlevende ouder is overleden of als een bepaalde situatie zich voordoet die in een testament is genoemd.

In een testament kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt bij hertrouwen van de langstlevende ouder. Soms worden ook uitzonderingen daarop in een testament genoemd, bijvoorbeeld als getrouwd wordt op huwelijkse voorwaarden (met uitsluiting gemeenschap van goederen). Het opeisen van de geldvordering bij hertrouwen kan in de praktijk problemen opleveren. De langstlevende ouder kan daardoor bijvoorbeeld verplicht worden de woning te verkopen om de vorderingen van de kinderen te kunnen voldoen. Zo nodig moet de rechter daar aan te pas komen.

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.