De legitieme portie berekenen en opeisen. Hoe en bij wie?

Een ouder kan zijn kind onterven. Toch kan het kind wel een deel van zijn erfenis opeisen. Dat deel is de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het wettelijke erfdeel van het kind en is een geldvordering.

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen. Het onterfde kind bepaalt of hij aanspraak maakt op de legitieme portie. De eerste zes maanden na het overlijden is de legitieme portie nog niet opeisbaar. Als er nog een andere ouder is die nog wel leeft, dan is bij de wettelijke verdeling de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van die langstlevende ouder.

Een legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen, vermeerderd met de waarde van bepaalde giften en verminderd met de waarde van bepaalde nalatenschapsschulden. Als de erflater bijvoorbeeld twee jaar voor zijn overlijden een gift aan een erfgenaam heeft gedaan, dan moet die gift meegenomen worden bij het berekenen van de legitieme portie. Daarbij kan ver terug in de tijd worden gegaan. Om de legitieme portie te berekenen, is informatie nodig. Die informatie moet door de erfgenamen verstrekt worden. Als er een executeur is benoemd, moet de executeur die informatie geven. Als de erfgenamen of de executeur de benodigde informatie niet (willen) geven, dan kan dat via een gerechtelijke procedure afgedwongen worden.

Als het onterfde kind aanspraak wil maken op de legitieme portie, dan moet dat in beginsel binnen vijf jaar na het overlijden. Vanaf het moment dat aanspraak gemaakt wordt op de legitieme portie, is ook rente verschuldigd over die legitieme portie. Die rente komt voor rekening van de nalatenschap: dus voor rekening van de erfgenamen. Als de erfgenamen of de executeur weigeren over te gaan tot uitbetaling van de legitieme portie, dan kan ook daarvoor, zo nodig, een gerechtelijke procedure gevoerd worden.

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.