Erfrecht: Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Voor juridisch advies en hulp bij een erfenis

Een erfenis/nalatenschap verdelen kan lastig zijn. En dat komt niet alleen door de emotionele lading. Ook ruzie of het ontbreken van contact tussen erfgenamen kunnen ervoor zorgen dat het de erfgenamen niet lukt om het eens te worden. Een moeilijke situatie wordt dan nog moeilijker.

Bij Arslan Ter Wee verlenen wij onder andere rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Als erfrechtspecialist hebben wij ervaring met (rechts)zaken over de verdeling van een erfenis, over de berekening van het kindsdeel, over het beroep op de legitieme portie, over de (erfrechtelijke) overgang van de onderneming en met andere aan het erfrecht gerelateerde rechtszaken.

Informatie over de nalatenschap

In de praktijk wil er nog wel eens onenigheid ontstaan over het geven van inzicht in de stukken waarmee de omvang van de nalatenschap kan worden vastgesteld. De wet kent echter een aantal bepalingen met betrekking tot het aan elkaar inzicht geven in de stukken waarmee de omvang van de nalatenschap kan worden vastgesteld. Niet alleen erfgenamen onderling hebben recht op bepaalde informatie, ook legatarissen, legitmarissen en schuldeisers kunnen bepaalde informatie krijgen.

Veelgestelde vragen over een testament en erfenis

 • Hoe moeten wij de erfenis verdelen zonder notaris of testament?
 • Er ontstaat ruzie. Welke mogelijkheden heb ik?
 • De erfenis wordt oneerlijk verdeeld, wat nu?
 • Kan een erfgenaam zijn mede-erfgenamen dwingen tot verkoop van de woning?
 • Hoe lang kan een familielid de verdeling van een nalatenschap tegenhouden?
 • Wat is mijn kindsdeel bij de erfenis?
 • Voorschot op de erfenis. Kan en mag dat?
 • Hoe regel je de erfenis bij echtscheiding?
 • Kan ik de erfenis aanvaarden onder voorwaarden?
 • Kan ik een voorschot op de erfenis krijgen?
 • Hoe kan ik de waarde van de erfenis bepalen?
 • Hoe zit het met de rente bij een erfenis?
 • Kan ik beslag leggen op de toekomstige erfenis?

Onterfde kinderen, benadeelde of juist bevoordeelde erfgenamen, executeurs of erfgenamen die geen informatie geven, afwikkelingsbewindvoerders die een verdeling tegenwerken, testamenten die vragen oproepen: het kan allemaal aanleiding zijn voor problemen.

Zo kan een onterfd kind aanspraak maken de legitieme portie, maar weet hij vaak niet waar de nalatenschap uit bestaat. Die informatie moet aangeleverd worden door de erfgenamen. Ook kan het zijn dat één van de erfgenamen het huis van zijn overleden vader niet wil verkopen, terwijl de andere erfgenamen dat juist wel willen. Of dat er een testament is dat niet de wil van de overledene kán zijn. Allerlei problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Als u bij de afwikkeling van de nalatenschap met problemen te maken krijgt, is het verstandig daarbij op tijd juridische hulp in te schakelen. Vaak lukt het dan om in overleg met de erfgenamen tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan kan een procedure bij de rechtbank uitkomst bieden.

Wij procederen en adviseren over alle erfrechtelijke leerstukken, waaronder:

 • aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis
 • bewind (bewindvoerder)
 • boedelbeschrijving
 • executeur
 • geldigheid testament/uiterste wilsbeschikking
 • inbreng
 • legaten 
 • legitieme portie (legitimarissen)
 • rekening en verantwoording
 • uitleg testament
 • verdeling nalatenschap
 • vereffening nalatenschap 
 • wettelijke verdeling
 • ouderlijke boedelverdeling
 • wilsrechten

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.