Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure/procedure ontbinding geregistreerd partnerschap kan een geruime tijd duren.

Het kan wenselijk zijn dat er al eerder voorlopige beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld de toevertrouwing van de kinderen aan een ouder, de omgangsregeling, een voorlopige partner-en kinderalimentatie, het uitsluitend gebruik van de woning met de daarbij behorende inboedel, de afgifte van de zaken tot het dagelijks gebruik. Dit zijn voorlopige voorzieningen.

Een verzoek tot voorlopige voorzieningen kan worden ingediend voor de echtscheidingsprocedure en gedurende de echtscheidingsprocedure. De voorzieningen gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Hoger beroep tegen een beslissing voorlopige voorzieningen is, in beginsel, niet mogelijk. Wel kan er bij een gewijzigde situatie om een wijziging van de voorlopige voorziening worden verzocht.