Verevening ouderdomspensioenrechten

Bij echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap hebben u en uw ex-partner volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Indien u heeft samengewoond, heeft u recht op de helft van het opgebouwd pensioen van uw ex-partner als dit is overeengekomen. U kunt met uw ex-partner afspreken dat u over en weer afstand doet van de pensioenrechten.

Binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum/ontbindingsdatum dient de pensioenuitvoerder van uw ex-partner op de hoogte te zijn van de echtscheiding. De pensioenuitvoerder betaalt dan met ingang van de pensioengerechtigde leeftijd van uw ex-partner rechtstreeks aan u het pensioendeel waarop u recht heeft. Indien de pensioenuitvoerder niet binnen twee jaar wordt geïnformeerd kan de pensioenuitvoerder besluiten het pensioen niet te verdelen en u niet rechtstreeks te betalen. U moet dan onderling met uw ex-partner uw pensioendeel verdelen.

Ook kunt u recht hebben op bijzonder nabestaandenpensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk. Wanneer een nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd dan bestaat er geen aanspraak op een uitkering na overlijden van uw ex-partner na de echtscheidingsdatum.

Ook kunt u kiezen voor conversie van de opgebouwde pensioenrechten. Het opgebouwde ouderdomspensioen door uw ex-partner en het bijzonder nabestaandenpensioen worden omgezet in een eigen pensioenrecht voor u. Aan conversie kleven voor- en nadelen. In ieder geval kan conversie alleen plaatsvinden indien beide partijen dit willen of indien dit in de huwelijksvoorwaarden is opgenomen. Verder zal de pensioenmaatschappij toestemming moeten geven voor conversie.

M.b.t. de pensioenrechten zijn dus meerdere opties. Het verdient aanbeveling u vooraf goed te laten informeren welke optie in uw situatie de voorkeur verdient.