Verdeling ouderdomspensioen

Hoe zit het met de pensioenrechten na scheiding van de ex partner?

Als je gaat trouwen, ga je er van uit dat je samen oud wordt. Dan is het niet zo belangrijk, dat de ene partner veel meer werkt dan de andere partner, die voor huis en kinderen zorgt, en dus ook veel meer ouderdomspensioen opbouwt.

Als het tot een scheiding komt, moeten ook de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten worden verevend (lees: verdeeld). Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben beide partners recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt? Het is immers geen bedrag dat zomaar op de bank staat, maar een aanspraak, die pas na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot uitbetaling komt.

Er kunnen overigens ook andere afspraken gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is dat een van partijen al het pensioen houdt en de andere partij in ruil daarvoor iets anders krijgt.

Naast het ouderdomspensioen is het ook heel belangrijk om te kijken naar het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat je als ex-partner krijgt als de andere partner eerder overlijdt. Dit kan dan bijvoorbeeld in de plaats komen van partneralimentatie. Tegenwoordig gaat dat niet altijd meer automatisch en daarom moet er goed naar worden gekeken. Bij een echtscheiding wordt dit helaas vaak over het hoofd gezien. Terwijl dit voor u financieel grote gevolgen kan hebben.

Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en kunnen u helpen de afspraken goed vast te leggen.