Ondernemer en echtscheiding

Een scheiding is nooit eenvoudig, maar voor ondernemers zitten er vaak nog meer haken en ogen aan dat bij een doorsnee scheiding. Een scheiding kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor uw onderneming. Financieel, maar ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld wanneer uw ex-echtgenoot actief betrokken is bij uw onderneming.

Op financieel vlak kan het resultaat van uw onderneming een rol spelen bij de vaststelling van  de hoogte van de alimentatie die u moet betalen. Ook kan het zo zijn dat de waarde van de onderneming bij de boedelscheiding moet worden verdeeld. 

Een goed voorbeeld van hoe gecompliceerd een scheiding van een ondernemer kan worden is de wijze waarop de alimentatie wordt vastgesteld. Vaak blijkt dat het voor onze cliënten niet duidelijk is op welke wijze hierbij rekening gehouden moet worden met de winst van de onderneming. Belangrijk punt hierbij is dat u als ondernemer de winst die de onderneming maakt, natuurlijk niet in zijn geheel daadwerkelijk als inkomen ontvangt. Duidelijk is ook dat de winst van de onderneming vaak niet geheel buiten de alimentatieberekening kan blijven. Op welke wijze dit gebeurt, is afhankelijk van veel factoren. Uitgangspunt is dat de ondernemer de ruimte moet blijven houden om zijn onderneming zo in te richten zoals hij dat wil en de onderneming genoeg liquide middelen moet hebben om te blijven bestaan. Dit is in het belang van beide partijen.

Juist vanwege de vele voetangels en klemmen van een echtscheiding van een ondernemer, is het van groot belang te kiezen voor een ervaren echtscheidingsadvocaat met ervaring in het bijstaan van ondernemers. Wij hebben deze kennis in huis, en staan u graag bij.

Register Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer/DGA (RFEA)

mr. Colina Tjabringa heeft zich gespecialiseerd in het in beeld brengen van de specifieke problemen die een onderneming bij een echtscheiding heeft. Bij Arslan Ter Wee beschikken wij over de expertise om te adviseren bij het afwikkelen van een scheiding waarbij een onderneming betrokken is. Ons team bestaat uit goed opgeleide adviseurs om juridische, financiële en fiscale problemen na scheiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • De onderneming als vermogensbestanddeel;
  • Het vaststellen van het inkomen van u als ondernemer;
  • Waardering van de onderneming en de aandelen;
  • Pensioenvoorzieningen
  • De fiscale en juridische aspecten van overdracht;
  • Pensioen eigen beheer en echtscheiding;
  • Alimentatieberekening
  • Opstellen van een echtscheidingsconvenant
  • Ouderschapsplan

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een mediator of advocaat inschakelen om jullie te helpen met de scheiding, dan is het belangrijk om hiervoor de juiste specialist te benaderen. Een onderneming vereist extra kennis op dit gebied. Neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben altijd een goede en gespecialiseerde advocaat of mediator beschikbaar.