Erfenis na of tijdens uw echtscheiding

Een nalatenschap verdelen kan lastig zijn. De erfgenamen zijn het soms niet met elkaar eens over hoe een nalatenschap verdeeld moet worden. Zo wordt een verdrietige situatie vaak nog moeilijker en is het lastig afspraken te maken door ruzie, of het verbreken van het contact. De aanleiding voor problemen kan van alles zijn. Zo kan het zo zijn dat de ene erfgenaam het huis van vader wil verkopen, maar de andere erfgenaam niet. Soms heeft de erflater een of meer kinderen onterfd, terwijl die kinderen wel aanspraak maken op hun kindsdeel (legitieme portie). De onterfde kinderen weten vaak niet waar de nalatenschap uit bestaat. Die informatie moet wel aangeleverd worden door de erfgenamen. Deze, maar nog veel meer problemen, kunnen zich voordoen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Als u hiermee te maken krijgt, is het verstandig om op tijd juridische hulp in te schakelen. Vaak lukt het dan om er in onderling overleg met de overige erfgenamen uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan is een procedure bij de rechtbank vaak de enige mogelijkheid. Hoe dan ook, wij hebben de juridische kennis in huis om u bij te staan in deze vaak moeilijke zaken. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.