De gezamenlijke woning bij een echtscheiding.

Vaak leidt een echtscheiding of beëindiging van een relatie tot grote spanningen, waardoor het al snel niet langer mogelijk is om samen in de woning te blijven wonen. Wanneer geen van beiden de woning wil verlaten kan de rechter een beslissing geven aan wie het uitsluitend gebruik van de woning toekomt. Ook wordt gekeken wie welke lasten van de woning voor zijn of haar rekening moet nemen. 

Als er sprake is van een eigen woning, moeten er daarnaast ook veel andere afspraken worden gemaakt. Soms koopt één van de partners de ander uit, maar vaak wordt besloten de woning te verkopen. Ondanks de recente opleving van de huizenmarkt, kan het vaak maanden duren voordat de woning daadwerkelijk wordt verkocht. Als er overwaarde in de woning zit, moet deze uiteraard verdeeld worden, maar tegenwoordig komt steeds vaker voor dat de woning ‘onder water’ staat. Dit betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de uiteindelijke (verwachte) opbrengst van de woning.

Wie mag (tijdelijk) blijven?

Vaak wordt afgesproken dat één van de partners in de eigen woning blijft wonen, totdat deze is verkocht. Daarbij is natuurlijk van belang om goede afspraken te maken over wie de lasten betaalt. Bijzondere aandacht hierbij moet uitgaan naar de hypotheekrente. De fiscale consequenties van een afspraak dat één van de partners deze betaalt zijn niet altijd eenvoudig te overzien. Als één van de partijen de hypotheekrente betaalt voor de ander, is het niet zondermeer zo dat de hypotheekrente dan ook fiscaal aftrekbaar blijft. Daar zullen dus duidelijk afspraken over moeten worden gemaakt.

Maar ook is van belang afspraken te maken over het meewerken van beide partners aan de verkoop van de woning. Bijvoorbeeld door het toestaan van bezichtigingen en uiteindelijk, het zetten van de handtekening onder het koopcontract met de koper.

Wij adviseren u graag over deze en andere aspecten van een echtscheiding. Bel gerust voor een afspraak: (038) 460 01 11.

 


Contact en reviews:


Direct naar:

 Colina Tjabringa erkend mediator Colina Tjabringa Lid van RFEA