Scheiden? Echtscheiding advocaat Zwolle. 
Wij zijn deskundig, inlevend & snel.

Op zoek naar een echtscheiding advocaat in Zwolle? Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding geregistreerd partnerschap dienen veel zaken juridisch te worden geregeld. U heeft hiervoor een echtscheidingsadvocaat nodig. Wij helpen u graag en begeleiden u in het gehele proces. Alleen een advocaat kan een scheidingsverzoek of ontbindingsverzoek indienen bij de Rechtbank.

Waar helpt uw echtscheidingsadvocaat u bij?

De echtscheidingsadvocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het regelen van de gehele procedure, bijvoorbeeld:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie en bijstandsverhaalzaken
 • Indien door beide partijen gewenst; scheidingsbemiddeling (mediation);
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie;
 • Ouderlijk gezag;
 • Hoofdverblijfplaats kinderen;
 • Omgangregeling / ouderschapsplan;
 • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap;
 • Verdeling pensioenaanspraken;
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • Voortgezet gebruik van de woning tot zes maanden na de echtscheiding/toekenning huurrecht;
 • Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning;
 • Betaling lasten m.b.t. de echtelijke woning, etc.

Wij bespreken met u  op welke van de volgende onderdelen in uw specifieke situatie afspraken moeten worden gemaakt. Indien mogelijk zullen deze afspraken in onderling overleg tussen de beide advocaten worden gemaakt. Indien overleg niet mogelijk is, kan aan de Rechtbank worden verzocht om voorzieningen te treffen op alle bovenstaande onderdelen.

Als u samen kinderen heeft of als u het ouderlijk gezag heeft over niet-gezamenlijke kinderen, dan dient er door u beiden een ouderschapsplan te worden opgesteld. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot:

 • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgangregeling, co -ouderschap)
 • de wijze waarop u elkaar informeert over de kinderen
 • de (verdeling van de)  kosten van de kinderen
 • andere afspraken die u wilt maken.

Een ouderschapsplan moet gelijk met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank worden ingediend.

Onze echtscheidingsadvocaten voorzien u van advies bij het opstellen/invullen van het ouderschapsplan en kunnen, indien wenselijk, het ouderschapsplan voor u opstellen.

Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken bent u nog niet officieel gescheiden. Zodra de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent, is de echtscheiding officieel.

Veelgestelde vragen bij een (echt)scheiding waar wij deskundig in zijn

 • Ik wil scheiden; waar moet ik beginnen?
 • Ik wil de scheiding goed regelen, maar we kunnen niet met elkaar praten. Hoe moet dat nu?
 • Wij willen scheiden zonder inhoudelijke tussenkomst van de rechter.
 • Wanneer is een echtscheiding definitief?
 • Wat moet er in het ouderschapsplan staan?
 • Dien ik partneralimentatie te betalen?
 • Wanneer is er recht op kinderalimentatie?
 • Heb ik recht op partneralimentatie?
 • Kan ik na de scheiding in de echtelijke woning blijven wonen?
 • Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat houdt dat in?
 • Mijn partner en ik hebben huwelijks/partnerschapsvoorwaarden op laten stellen. Ik begrijp niet wat dat voor mij betekent.

Wordt uw vraag hier niet genoemd? Het antwoord hebben wij uiteraard wél! Neem contact op met één van onze echtscheidingsadvocaten in Zwolle en Meppel.

Scheiden in Zwolle

Wilt u in Nederland scheiden? Dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit kan ook als u in het buitenland bent getrouwd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Dit besluit heet de echtscheidingsbeschikking. Let op: pas door de inschrijving wordt het huwelijk daadwerkelijk beëindigd.

Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten in Zwolle. Direct hulp.

Het is raadzaam om in deze situaties een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in alimentaties, boedelverdeling en kind regelingen. De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend zaken op dit gebied en houden de rechtspraak en literatuur van dit recht nauwgezet bij.

Bel ons gerust voor een afspraak, als u met vragen zit over bovenstaande onderwerpen. En natuurlijk kunt u voor professionele bijstand bij uw echtscheiding ook bij ons terecht.

Arslan Ter Wee geeft vertrouwen in een kwetsbare tijd. Naast de juridische kant hebben we ook oog voor de persoonlijke kant. Onze echtscheidingsadvocaten staan voor u klaar.


Contact en reviews:


Direct naar:

 Colina Tjabringa Erkend Mediator Colina Tjabringa Lid RFEA