Burenrecht: Voorkomen beter dan genezen

Hebt u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst samen op te lossen. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook kunt u terecht bij buurtbemiddeling via de gemeente. Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact op met een van onze burenrecht advocaten.

Waar helpt uw burenrecht advocaat u bij

De burenrecht advocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • overhangende takken / bomen;
 • schutting (vervangen buren willen niet, verplicht meebetalen aan schutting, schutting plaatsen tegen bestaande schutting, buren willen geen schutting)
 • parkeren (buren parkeren op mijn oprit)
 • verbouwing
 • erfgrens
 • doorgeschoten wortels;
 • ontneming van (zon)licht;
 • hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank, rook of gassen etc.) dan ook;
 • gebruik van aangrenzend openbaar of stromend water;
 • waterafvoer;
 • het hebben van beplanting op de erfafscheiding;
 • afgescheiden vruchten;
 • afbakening grensloop tussen erven;
 • de bepaling van een onzekere grens;
 • afsluiting van een erf;
 • de oprichting van een scheidsmuur/erfafscheiding;
 • het uitzicht op erven;
 • de goot van de buren;
 • bouwwerken uitstekend over de grens;
 • dreigende instorting van een bouwwerk;
 • het tijdelijk gebruik van het erf van de buren voor werkzaamheden, noodwegen, watergrenzen;
 • enz.

Overlast, een geschil, hinder of zelfs ruzie met de buren – wat te doen?

Een goede buur is beter dan een verre vriend, oftewel het contact dat u heeft met u buren is uitermate belangrijk. Helaas komt het omgekeerde in veel gevallen meer voor. Conflicten met uw buren ontstaan vaak na een opeenstapeling van kleine ergernissen die u en uw buren met elkaar hebben.

 • Eerste stap bij een conflict: ga praten met uw buren en leg uit wat uw bezwaren zijn.
 • Bedenk dat er altijd twee kanten van de zaak zijn. Geluidsoverlast kan bijvoorbeeld komen van buren die doof zijn. Of niet weten hoe gehorig de muren zijn.
 • Zijn uw buren welwillend, maar komt u er samen toch niet uit: schakel een derde in (bijvoorbeeld een professionele mediator).
 • Als het gaat om bijvoorbeeld een geplande verbouwing: indien de buren een vergunning nodig hebben, volg de procedure en zorg dat u binnen de wettelijke termijn bezwaar indient.
 • Maak foto’s van de bestaande situatie om als bewijsmateriaal achter de hand te houden. Noteer afspraken of gebeurtenissen in een logboek.
 • Wend u voor advies tot een wetswinkel / rechtswinkel of het Juridisch Loket. Zij hebben ervaring met dit soort problemen en kunnen u goed op weg helpen.
 • Ga naar Arslan Ter Wee advocaten. Bedenk dat een gang naar de rechter de verhouding met de buren er niet beter op maakt. Ook al krijgt u gelijk, in de meeste gevallen zal de relatie met uw buren verstoord zijn.