Partneralimentatie

Wanneer je elkaar het ja-woord geeft, verplicht je je onder andere ‘elkander het nodige te verschaffen’. Zo staat dat in de wet. Dit geldt tijdens het huwelijk, maar ook vaak daarna. En dit is de grondslag voor de alimentatieplicht bij een echtscheiding. Niemand realiseert zich dat bij het ja-woord en dat is maar goed ook! Soms is na een echtscheiding dus een betaling van de ander nodig voor de kosten van levensonderhoud. Deze bijdrage wordt partneralimentatie genoemd. Mensen noemen het ook wel eens allementatie. Dat is grappig, maar officieel is het alimentatie.

Hoeveel partner alimentatie kan ik krijgen of moet ik betalen?

De hoogte van partneralimentatie is afhankelijk van een aantal vragen:

  • hoeveel inkomen was er tijdens het huwelijk?
  • wat zijn de kosten van de kinderen?
  • wat kan de persoon die om alimentatie vraagt zelf verdienen in redelijkheid?
  • heeft de persoon die moet betalen een onderneming?
  • kan er uit de onderneming nog aanvullend inkomen (dividend of hoger inkomen) worden uitgekeerd?
  • wat zijn de lasten van degene die om alimentatie vraagt
  • wat zijn de lasten van degene die alimentatie moet betalen?
  • woont degene die alimentatie moet betalen wel of niet samen met een nieuwe partner?
  • wie zorgt wanneer voor de kinderen?
  • etc.

Het is dus niet in het algemeen te zeggen hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Alimentatie uitrekenen is maatwerk. Iedere situatie is weer anders. Door met u deze vragen te bespreken, krijgen wij inzicht in uw financiële situatie. Daarna kunnen wij een alimentatieberekening voor u maken.

Hoe lang moet ik alimentatie betalen?

Voor echtscheidingen vóór 1 januari 2020 was de alimentatieverplichting 12 jaar. Op 1 januari 2020 is een nieuwe wet gaan werken. De hoofdregel is nu dat er maximaal 5 jaar moet worden betaald. Er zijn echter uitzonderingen. Soms is het maximaal 10 jaar. Of bij heel jonge kinderen kan het nog 11 jaar zijn. Het is afhankelijk van de duur van het huwelijk, uw leeftijd en de leeftijd van uw kinderen hoe lang de alimentatieverplichting loopt.

Kan ik eerder stoppen met betalen?

Vaak vragen mensen: moet ik alle jaren betalen? Of moet ik alle jaren hetzelfde bedrag betalen? Dat hangt ervan af. Bij een wijziging van omstandigheden kunt u een nieuwe berekening laten maken. U kunt denken aan een wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw ex-partner. Dat kan door ontslag als dit niet aan u verwijtbaar is. Dat kan door arbeidsongeschiktheid. Maar er zijn ook andere redenen waardoor het inkomen kan stijgen of dalen. U kunt denken aan een wijziging in uw woonlast. U kunt ook denken aan nieuw geboren kinderen met een nieuwe partner of de kinderen van uw partner waar u onderhoudsplichtig voor wordt.

Door al deze redenen kan het alimentatiebedrag veranderen. De alimentatieplicht verandert hierdoor niet. Wanneer eindigt de plicht om te betalen dan wel? Dat is als uw ex-partner weer gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of dat is als uw ex-partner gaat samenwonen als ware zij gehuwd.

 


Contact en reviews:


Direct naar:

 , Partneralimentatie, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle , Partneralimentatie, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle