Kinderalimentatie

Iedere ouder weet dat kinderen behoorlijk wat geld kosten. Deze kosten komen uiteraard voor rekening van beide ouders. Hoe iedere ouder bijdraagt in de kosten verschilt. Vaak gaat het tijdens het huwelijk zo dat één van de ouders meer thuis is om voor de kinderen te zorgen. De andere ouder werkt dan meer en draagt dan eigenlijk meer bij in de kosten van de kinderen. Maar hoe gaat dat bij een echtscheiding? Het bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt voor de kinderen heet kinderalimentatie. 

Wie betaalt de kosten voor de kinderen na een echtscheiding?

Bij een scheiding zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over wie wat betaalt. Beide ouders hebben een alimentatie verplichting. Dat is in de wet geregeld. Of beide ouders ook kunnen betalen, dat is de vraag. De volgende vragen spelen een rol bij de vraag wie en hoeveel er moet worden betaald:

  • welk inkomen was er tijdens het huwelijk?
  • hoeveel inkomen verdient de ene ouder na de scheiding? Hoeveel inkomen verdient de andere ouder na de scheiding?
  • wie zorgt wanneer voor de kinderen?
  • wie ontvangt het kindgebondenbudget? En hoeveel is het kindgebondenbudget?
  • hoe oud zijn de kinderen?
  • bij wie staan de kinderen ingeschreven?
  • wie betaalt de kosten van de kinderen zoals: kleding, fietsen, laptops, cadeautjes, etc?

Net als bij partneralimentatie is ook kinderalimentatie maatwerk. Door antwoord te krijgen op al deze vragen, kunnen wij u inzicht geven in de hoogte van de kinderalimentatie.

Wij zijn niet getrouwd. Hoe zit dat dan met kinderalimentatie?

Ook als u niet getrouwd bent, moet u als ouders de kosten van de kinderen betalen. U heeft ook dan beiden een alimentatieplicht. De vragen die hiervoor zijn genoemd, spelen ook in uw situatie een rol.

Wij hebben co-ouderschap. Dan hoef ik toch niet te betalen?

Vaak denken mensen als er co-ouderschap is, dat er dan niet betaald hoeft te worden. Maar dat is niet juist. Ook als er co-ouderschap is, kan het zijn dat er kinderalimentatie betaald moet worden. Het hangt af van de inkomensverhouding tussen u als ouders. En het hangt af van de vraag waar de kinderen zijn ingeschreven of en zo ja, wat er betaald moet worden.

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?

Kinder alimentatie moet betaald worden totdat het kind 18 jaar is. Tot die tijd moet het betaald worden aan de verzorgende ouder. Daarna wordt het een jongmeerderjarige alimentatie die aan de jongmeerderjarige betaald moet worden. Of in overleg aan de verzorgende ouder.

Kinderalimentatie aftrekbaar?

U kunt de vraag hebben of kinderalimentatie ook aftrekbaar is van de belasting. De belastingdienst heeft veel regels gegeven rondom scheiden. Partneralimentatie is aftrekbaar. Maar kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Dus wat u aan kinderalimentatie betaalt, dat kost het u ook netto. En wat u aan kinderalimentatie ontvangt, daar hoeft u geen belasting meer over te betalen.

Mediation voor kinderalimentatie?

U kunt ervoor kiezen om kinderalimentatie via mediation af te spreken. Ook en eventuele nieuwe afspraak voor kinderalimentatie door een herberekening kinderalimentatie kunt u via mediation regelen. Zie hiervoor het artikel mediation en omgang en alimentatie

Eigen advocaat voor kinderalimentatie?

U kunt ook een eigen advocaat vragen om de kinderalimentatie uit te rekenen. Deze alimentatie kan dan via de rechtbank worden vastgelegd. Dit kan als de alimentatie voor het eerst moet worden berekend. Dit kan ook als de alimentatie moet worden gewijzigd.

 


Contact en reviews:


Direct naar:

 , Kinderalimentatie, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle , Kinderalimentatie, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle