Alimentatie Advocaat. Wat wilt u weten over alimentatie?

Met ‘alimentatie’ wordt bedoeld  een toelage voor levensonderhoud. Na een echtscheiding moet onder voorwaarden degene met de meeste draagkracht partneralimentatie betalen aan de minst draagkrachtige partner. Dit noemt men partneralimentatie.

Bij de verbreking van de relatie tussen twee ouders van minderjarige kinderen, of dit nu middels echtscheiding is, of door verbreking van de samenwoning, moeten beide ouders naar draagkracht bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit noemt men kinderalimentatie.

Als er een kind wordt geboren waarvan het officiële vaderschap niet vast staat, kan er ook kinderalimentatie aan de orde zijn. De verwekker van een kind kan onder voorwaarden verplicht worden om kinderalimentatie aan de moeder te betalen.

Waar helpt uw advocaat, gespecialiseerd in alimentaties u bij

De advocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op kinderalimentaties en partneralimentaties, bijvoorbeeld:

 • Kinderalimentatie berekenen, ofwel wat kosten de kinderen
 • Kinderalimentatie wijzigen op basis van draagkracht
 • Partneralimentatie berekenen
 • Partneralimentatie wijzigen

Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht, kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Bijvoorbeeld:

 • ontslag of werkloosheid
 • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing
 • kind verhuist naar de andere partner
 • het aangaan van nieuw of ander werk
 • pensionering
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan
 • overlijden

Bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, kijkt de rechter kritisch of u niets te verwijten valt. Met andere woorden: een baan accepteren die beduidend minder betaalt, om zo een gunstigere alimentatieregeling te krijgen, zal niet succesvol zijn.

Veelgestelde familierecht vragen waar wij deskundig in zijn:

 • Wie heeft een alimentatieplicht bij of na scheiding?
 • Partneralimentatie afkopen, hoe en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Mijn ex-partner betaalt de alimentatie niet. Wat moet ik doen?
 • Ik betaal alimentatie, kan ik de alimentatie verlagen?
 • Mijn ex wil een alimentatieverlaging. Moet ik daar aan meewerken?
 • Ik kan de alimentatie niet meer betalen. Ik wil een draagkrachtberekening laten maken.
 • Ik wil dat mijn ex-partner alimentatie gaat betalen.
 • Is ook na beëindiging van een geregistreerd partnerschap alimentatie verschuldigd?
 • Wanneer stelt de rechter een alimentatieregeling vast?
 • Moet je nog partneralimentatie betalen als je 65 jaar bent geworden?
 • Hoe kan ik achterstand alimentatie vorderen als mijn ex niet betaald
 • Mijn ex heeft een hoger inkomen gekregen. Kan ik een verhoging aanvragen?
 • Nieuwe partner: meer of minder alimentatie bij samenwonen?
 • Alimentatie betalen bij co-ouderschap, hoe zit dat precies?

Wordt uw vraag hier niet genoemd? Het antwoord hebben wij uiteraard wél! Neem contact op met één van onze advocaten op het gebied van Personen & familierecht voor alimentatie advies..

Gespecialiseerde alimentatie advocaten in Zwolle. Direct hulp.

Het is raadzaam om in deze situaties een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in kinderalimentatie en partneralimentatie. De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend zaken op dit gebied en houden de rechtspraak en literatuur van dit recht nauwgezet bij.

Bel ons gerust voor een afspraak, als u met vragen zit over bovenstaande onderwerpen. En natuurlijk kunt u voor professionele bijstand bij uw gehele scheiding ook bij ons terecht.

Arslan Ter Wee geeft vertrouwen in een kwetsbare tijd. Naast de juridische kant hebben we ook oog voor de persoonlijke kant.

Direct naar: