Neem contact op

Direct contact bel  038 46 00 111
Nieuwsbericht: 17 oktober 2019: Inloopspreekuur Personen- en Familierecht en Mediation

Een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen tijdens het huwelijk: hoe hiermee om te gaan bij echtscheiding?

Een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen tijdens het huwelijk: hoe hiermee om te gaan bij echtscheiding?

Als u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u heeft tijdens het huwelijk een schenking of erfenis ontvangen, dan valt deze schenking of erfenis in beginsel in de huwelijksgoederengemeenschap. Dat wat daarvan nog over is bij een echtscheiding zal moeten worden verdeeld. Aan een schenking of erfenis kan echter ook een uitsluitingsclausule zijn verbonden. Hiermee wordt voorkomen dat de schenking of erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap van partijen is gevallen. Het ontvangen bedrag is dan in beginsel alleen van degene die het heeft gekregen.

 

Bij huwelijken die na 1 januari 2018 zijn gesloten, geldt op grond van de wet dat schenkingen en/of erfenissen níet automatisch in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Het is dan niet nodig dat er een zogenaamde uitsluitingsclausule is gemaakt.

 

We zien in de praktijk regelmatig dat een schenking en/of erfenis op een gezamenlijke bankrekening wordt gestort en dat na verloop van tijd niet meer duidelijk is welk bedrag van de schenking nog over is en waaraan het geschonken bedrag is besteed. Het geschonken bedrag is dan vermengd met het gemeenschappelijke geld. Als het huwelijk voor 1 januari 2018 is gesloten en partijen gaan scheiden, rijst vervolgens de vraag of de schenking en/of erfenis die met een uitsluitingsclausule is verkregen nog traceerbaar is en of degene die het geld heeft gekregen nog een recht op vergoeding daarvan heeft op de gemeenschap. Lange tijd was hierover geen duidelijkheid. Inmiddels heeft de Hoge Raad in april 2019 een uitspraak hierover gedaan en een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid.

 

In deze zaak waren partijen sinds 1985 getrouwd in gemeenschap van goederen. De vrouw had tijdens het huwelijk drie schenkingen onder uitsluitingsclausule ontvangen van elk € 10.000. De schenkingen waren gestort op de gezamenlijke bankrekening van partijen en de bedragen waren vermengd met het gemeenschapsgeld. Van deze bankrekening werden consumptieve en huishoudelijke uitgaven gedaan, waaronder bijvoorbeeld ook vakanties. Tijdens de echtscheidingsprocedure stelde de vrouw dat zij een vergoedingsrecht had op de gemeenschap van de volledige € 30.000,00 die zij had ontvangen. De man was het daar niet mee eens.

 

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof en wijst het verzoek van de vrouw alsnog toe. Nadat de schenkingen op de gemeenschappelijke bankrekening waren overgeboekt, heeft de vrouw volgens de Hoge Raad in beginsel een vergoedingsrecht op de gemeenschap gekregen. De vrouw heeft vervolgens met haar geld consumptieve en huishoudelijke uitgaven betaald. Dit wordt gezien als het betalen van gemeenschapsschulden waardoor de vrouw een recht op vergoeding krijgt. Indien de schenkingen zouden zijn gebruikt voor het aflossen van privéschulden van de vrouw, zou zij geen vergoedingsrecht op de gemeenschap hebben gehad. De persoon, in casu de man, die vindt dat de vrouw geen recht op vergoeding heeft, moet bewijzen dat er met de schenkingen een privéschuld van de vrouw is afgelost. In deze zaak is de man hierin niet geslaagd en daarom blijft het vergoedingsrecht van de vrouw bestaan. Uit het gezamenlijke geld zal dus eerst € 30.000,00 aan de vrouw moeten worden betaald. Het vermogen dat daarna nog over is, wordt bij helfte gedeeld.

 

Een voor de praktijk belangrijke uitspraak die eindelijk duidelijkheid geeft.

Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504

 

Neemt u bij vragen of rechtsbijstand met betrekking tot een verdeling van een gemeenschap van goederen en een vergoedingsrecht gerust contact op met het team Personen- en Familierecht van Arslan Ter Wee advocaten.

Zwolle

Gespecialiseerde advocaten in ondernemingsrecht, familierecht, arbeidsrecht, letselschade, echtscheiding, erfrecht, huurrecht, vastgoed en contractenrecht.

Burgemeester van Roijensingel 1
8011 CS Zwolle

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a
7941 HH Meppel

Over ons

Kwaliteit en passie voor het vak staan bij ons centraal, naast directe toepasbaarheid van onze adviezen. 

Juridisch advies vraagt om een persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid, 100% aandacht voor uw zaak.

 

Arslan & Ter Wee advocaten: gespecialiseerd én veelzijdig.