Algemene informatie

Arslan Ter Wee Advocaten is een samenwerkingsverband van de twee advocatenpraktijken: ATW Kantoor Zwolle B.V. (KvK: 05074625) en ATW Kantoor Meppel B.V. (KvK: 04072960), die ieder voor eigen rekening en risico hun werkzaamheden uitoefenen:

De vestiging Zwolle:

Burgemeester van Roijensingel 1
8011 CS Zwolle
T: 038 46 00 111
F: 038-46 00 303
Einfo@atwadvocaten.nl
I: www.atwadvocaten.nl

De vestiging Meppel:

Parallelweg 1a
7941 HH Meppel
T: 0522-768920
F: 0522-242145
Einfo@atwadvocaten.nl
I: www.atwadvocaten.nl

Beide kantoren zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en maken gebruik van de volgende Stichting Derdengeldenrekening:

Stichting Derdengelden:

Stichting Derdengelden Arslan & Ter Wee Advocaten NL69 RABO0107118920