Algemene informatie

Arslan Ter Wee Advocaten is een samenwerkingsverband van de twee advocatenpraktijken: ATW Kantoor Zwolle B.V. (KvK: 05074625) en ATW Kantoor Meppel B.V. (KvK: 04072960), die ieder voor eigen rekening en risico hun werkzaamheden uitoefenen:

De vestiging Zwolle:

Burgemeester van Roijensingel 1 8011 CS Zwolle T: 038 46 00 111 F: 038-46 00 303 Einfo@atwadvocaten.nl I: www.atwadvocaten.nl

De vestiging Meppel:

Parallelweg 1a 7941 HH Meppel T: 0522-768920 F: 0522-242145 Einfo@atwadvocaten.nl I: www.atwadvocaten.nl Beide kantoren zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en maken gebruik van de volgende Stichting Derdengeldenrekening:

Stichting Derdengelden:

Stichting Derdengelden Arslan & Ter Wee Advocaten NL69 RABO0107118920