Ontslag op staande voet, en dan?

19 juni 2019

Regelmatig krijgen wij de vraag welke mogelijkheden een werknemer heeft nadat hij op staande voet is ontslagen. Het is als werkgever immers goed te weten welke reactie kan worden verwacht. Het verdient aanbeveling dit (proces)risico mee te wegen in de beslissing tot ontslag op staande voet.

Rechtszaak noodzakelijk

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer het gegeven ontslag op staande voet niet langer buitengerechtelijk vernietigen. Het voeren van een procedure is dan ook noodzakelijk als de werknemer tegen het ontslag wil ageren. De wet kent hiervoor strenge vervaltermijnen van twee (bij vernietiging ontslag of toekenning vervangende vergoeding) of drie (als het gaat over de transitievergoeding) maanden na de einddatum van het dienstverband. Deze procedures kennen ook de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Dit kan dan ook meebrengen dat eindeloos wordt geprocedeerd naar aanleiding van een ontslag op staande voet.

Voorwaardelijke ontbinding

Als oplossing daarvoor kent het arbeidsrecht de zogenaamde ‘voorwaardelijke’ ontbindings-procedure. Daarmee vraagt werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomstvoor het geval datdiezelfde arbeidsovereenkomst niet al is geëindigd door het ontslag op staande voet. Op die manier wordt een vangnet gecreëerd voor het geval het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Indien het voorwaardelijk ontbindingsverzoek wordt toegewezen, ontstaat een nieuwe ‘voorwaardelijke’ einddatum. Indien het ontslag op staande voet alsnog onderuit gaat, is toch in ieder geval middels het voorwaardelijke ontbindingsverzoek een einddatum gecreëerd.

Invloed WWZ

Sinds de zomer van 2015 is door advocaten, hoogleraren en rechters flink gediscussieerd over de vraag of voorwaardelijke ontbinding ook onder de WWZ nog mogelijk is. Die zeer technische discussie laten we hier buiten beschouwing, het goede nieuws is dat de Hoge Raad onlangs helderheid heeft verschaft. De Hoge Raad heeft bepaald dat het mogelijk blijft voor werkgevers om voorwaardelijk ontbinding te vragen. Voorwaarde voor toewijzing van dit ontbindingsverzoek is dat diezelfde rechter oordeelt dat het gegeven ontslag op staande voetnietrechtsgeldig is. Dat betekent dat de (proces)strategie zorgvuldig moet worden afgestemd.

Conclusie: win tijdig advies in

Al met al een heel technisch verhaal, dat duidelijk maakt dat ontslag op staande voet niet altijd 1,2,3, is afgewikkeld. Dit terwijl de aanleiding tot een dergelijk ontslag vaak heftig en acuut is, waarbij op korte termijn knopen moeten worden doorgehakt. Om die reden is het van belang om advies in te winnen voordat ontslag op staande voet wordt gegeven. Indien u een dergelijke situatie aan de hand heeft kunt u contact opnemen met de advocaten van onze sectie arbeidsrecht. Wij maken altijd direct tijd vrij om u hierbij te kunnen adviseren.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »