Ontruiming toegewezen, ook al betekent dat waarschijnlijk het faillissement van de onderneming (ECLI:NL:RBOVE:2018:1672)

19 juni 2019

Dat ontruiming waarschijnlijk het faillissement van de onderneming tot gevolg heeft, staat aan de toewijzing van de ontruimingsvordering wegens forse huurachterstand niet in de weg. Tot dit oordeel kwam de kantonrechter in hetvonnis in kort geding van 17 april 2018.

Kort samengevat ging het geschil over een horecaonderneming, Onze Zaak, die een huurachterstand had laten ontstaan. De kantonrechter oordeelde als volgt op de ontruimingsvordering:

4.5.

Onze Zaak ziet de ernst van haar tekortkoming in, maar wil graag extra tijd om de huurachterstand te kunnen voldoen. Zij voert daartoe aan dat het toewijzen van de ontruiming het faillissement van Onze Zaak en dat van haar vennoten tot gevolg zal hebben. Volgens Onze Zaak loopt het bedrijf goed, maar heeft zij veel kosten moeten maken waardoor er schulden zijn ontstaan en is haar boekhouding bovendien lange tijd niet op orde geweest. Onze Zaak stelt verder dat er al langere tijd sprake is van een conflict met Grolsch over een bonus die zij nog moet ontvangen en dat als die bonus betaald wordt, (een deel van) de vordering van [eiser 1] c.s. betaald kan worden.

4.6.

Onze Zaak heeft geen concrete termijn genoemd waarbinnen zij in staat zal zijn tot betaling van de achterstallige huur over te gaan. Zij heeft erkend dat het conflict met Grolsch inmiddels al twee jaar loopt en de kantonrechter heeft er dan ook weinig vertrouwen in dat Onze Zaak op korte termijn de huurachterstand kan inlopen. Er bestaat daarom geen aanleiding Onze Zaak nog een termijn te gunnen om financieel orde op zaken te stellen. Nu zeer waarschijnlijk is dat de ontbinding van de huurovereenkomst in een bodemprocedure zal worden toegewezen, zal de kantonrechter de gevorderde ontruiming toewijzen. Het feit dat de ontruiming (waarschijnlijk) tot het faillissement van Onze Zaak en haar vennoten zal leiden, kan – hoe spijtig ook – gelet op de ernst van de tekortkoming en de belangen van [eiser 1] c.s. niet tot een ander oordeel leiden.