NOW 1.0 – vaststelling van het definitieve tegemoetkomingsbedrag nu mogelijk

7 oktober 2020

In de afgelopen maanden is de NOW een herkenbaar begrip geworden voor veel werkgevers. In reactie op de coronacrisis en de gevolgen voor economie en werkgelegenheid, heeft de overheid een tegemoetkomingsregeling voor loonkosten in het leven geroepen: de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een heel nieuw fenomeen dat in zeer korte tijd (en onder bijzondere omstandigheden) tot stand is gekomen.

Op 7 oktober 2020 opent bij UWV het NOW vaststellingsloket. Let op: op dit moment kan alleen voor NOW 1.0 een vaststellingsverzoek worden ingediend, NOW 2.0 en 3.0 volgen later. Met dit verzoek vraagt u UWV het bedrag van de eerder verzochte tegemoetkoming definitief vast te stellen. Bij de aanvraag bent u uitgegaan van verwachtingen en op basis daarvan heeft u een voorschot ontvangen. Afhankelijk van de definitieve cijfers wordt de definitieve omvang van de tegemoetkoming vastgesteld.

Het is dus van belang dat u beschikt over correcte informatie en een overzichtelijke (controleerbare) administratie zodat u de definitieve omzetdaling kunt doorgeven. U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, die bewaart u voor het geval daar later om wordt gevraagd. In sommige gevallen is het nodig een accountantsverklaring bij te voegen, in ieder geval als het voorschot bedrag EUR 100.000,- te boven gaat of het definitieve subsidiebedrag minimaal EUR 125.000,- bedraagt. Als deze grenzen niet worden gehaald, maar het voorschot wel meer bedraagt dan EUR 20.000,- (of de subsidie EUR 25.000,-) dan heeft u een verklaring nodig van een deskundige derde. Dit mag een accountant zijn, maar ook een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of brancheorganisatie.

De aanvraagtermijn start op 7 oktober 2020 en duurt 38 weken, daarna vervalt de regeling. Als u geen vaststelling zou vragen, gaat UWV ervan uit dat u geen recht heeft op NOW en zult u het ontvangen voorschot terug moeten betalen. UWV heeft officieel 52 weken om een beslissing te nemen op uw vaststellingsverzoek. De verwachting is dat UWV – hoewel zij op het moment bijzonder druk zijn – die termijn niet helemaal nodig zal hebben. De minister spreekt nu de verwachting uit dat UWV eind november aan de eerste vaststellingsbeslissingen toe zal komen.

Als de vaststelling een lager bedrag betreft dan het ontvangen voorschot, dan dient u het verschil terug te betalen. De termijn hiertoe bedraagt in principe zes weken, maar er is toegezegd om soepel om te gaan met verzoeken tot een betalingsregeling.

Bent u het niet eens met een vaststellingsbeslissing van UWV? Dan kunt u daartegen in bezwaar en beroep. Let op hier, hieraan zijn strikte reactietermijnen gekoppeld.

Heeft u vragen over het vaststellingstraject of de NOW? Neem dan vrijblijvend contact op met Lot Hirdes, Hanneke Hamelink of Joanne Wesselo.