NOW 3.0 – verlenging van de loonsubsidieregeling tot medio 2021

9 oktober 2020

Terwijl de aanscherping van overheidsmaatregelen op dit moment het dagelijkse nieuws beheerst, heeft minister Koolmees ook nieuwe informatie verstrekt over de invulling en uitwerking van de NOW 3.0. Sinds de uitbraak van de coronacrisis kennen we al een NOW 1.0 en 2.0. Op basis van deze regelingen kunnen werkgevers tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten. Hoewel we voor publicatie voor de volledige regeling van NOW 3.0 nog even geduld moeten hebben, kunnen we al wel uitgaan van het volgende.

Het basisprincipe van de NOW blijft gelijk: de werkgever kan via het digitale loket bij UWV een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten. De hoogte van die tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het omzetverlies (uitgedrukt in % ten opzichte van de referentieomzet) en de loonkosten in een bepaalde periode. De referentieomzet blijft teruggrijpen op 2019. Je vergelijkt aldus een kwart van de totale omzet in 2019 met de (te verwachten) omzet in het kwartaal waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

In deze verlengde regeling geldt niet meer de harde eis dat de loonsom gelijk dient te blijven, de minister heeft oog voor het tijdsverloop en de gebruikelijke wijzigingen die dit mee kan brengen. Per tijdvak mag de loonsom een bepaald percentage ‘straffeloos’ dalen ten opzichte van het loon in referentiemaand: juni 2020.

De NOW 3.0 start per 1 oktober 2020 en beslaat drie tijdvakken van elk drie maanden:

NOW 3.0Kwartaal 4 – 2020Kwartaal 1 – 2021Kwartaal 2 – 2021
Minimaal benodigd omzetverlies20%30%30%
Referentieperiode omzet1 kwartaal 20191 kwartaal 20191 kwartaal 2019
Maximale daling loonsom zonder sanctie in de tegemoetkoming10%15%20%
Maximale tegemoetkoming %80% v/d loonsom70% v/d loonsom60% v/d loonsom
Maximale maandelijkse tegemoetkoming per werknemer€ 9.583 bruto€ 9.583 bruto€ 4.845 bruto
Referentiemaand loonsomJuni 2020Juni 2020Juni 2020

 

Het huidige verbod op uitkering van bonussen en dividend en inkoop van eigen aandelen blijft van toepassing. Voor de NOW in kwartaal 4-2020 ziet dit nog steeds op 2020, de andere twee kwartaalperiodes houden een dergelijk verbod in voor 2021.Ook de verplichting om de OR, personeelsvertegenwoordiging of (bij gebrek daaraan) de medewerkers te infomeren over de NOW-aanvraag blijft gehandhaafd.

Bedrijfseconomisch ontslag

De strafkortingen die de NOW 1.0 en 2.0 kent in geval van bedrijfseconomisch ontslag, komen bij toepassing van NOW 3.0 te vervallen. Let op: er geldt wel een belangrijke nieuwe voorwaarde. Als u NOW 3.0 aanvraagt en gedurende de subsidieperiode overgaat tot bedrijfseconomisch ontslag, dan bent u verplicht contact op te nemen met UWV over de begeleiding van werk naar werk voor de betreffende werknemers. Doet u dit niet, dan kan de subsidie worden gekort met 5%.

Aanvraag NOW 3.0

U kunt de NOW 3.0 in drie afzonderlijke periodes aanvragen. Op dit moment is de aanvraagtermijn nog niet definitief, maar UWV streeft er naar het digitale loket te openen van 6 november 2020 tot en met 18 december 2020. De aanvraagtermijnen van de tweede en derde periode zullen circa medio februari en medio mei 2021 kunnen worden verwacht.

Vragen?

Inmiddels weten we dat de omstandigheden, maar ook de wet- en regelgeving, nog wel eens kunnen wijzigen. Heeft u vragen over de actuele toepassing van de NOW-regeling binnen uw bedrijf? Onze arbeidsrechtadvocaten helpen u graag verder, neem vrijblijvend contact op met Lot Hirdes, Hanneke Hamelink of Joanne Wesselo.