Nieuw: Wet Franchise

18 december 2020

“Breng uw franchisecontract, documenten en processen zo snel mogelijk in lijn met de Wet Franchise.”

Vanaf 1 januari 2021 geldt de ‘Wet Franchise’. In deze wet zijn de rechten en verplichtingen van de franchisegever en franchisenemer opgenomen, waaronder:

Vooraf: Informatie-uitwisseling

Voordat partijen een franchise aangaan, moet de franchisegever tijdig de belangrijkste informatie (denk aan: vergoedingen, investeringen, overlegstructuur, concurrentie etc.) aan de kandidaat-franchisenemer geven en de kandidaat-franchisenemer krijgt 4 weken de tijd om die informatie te beoordelen en zo nodig advies in te winnen om te beslissen wel of niet aan te sluiten bij de franchise.

Tussentijds: Informatieverstrekking en instemmingsrecht bij wijzigingen

Een franchiseformule is steeds in ontwikkeling; tussentijds kunnen er wijzigingen nodig zijn. De franchisegever moet tijdig informatie verstrekken bij voorgenomen wijzigingen en investeringen. Als een wijziging van de formule negatieve financiële impact heeft op de franchisenemer, dan is in principe altijd instemming voor een wijzigingsbesluit nodig, tenzij partijen in hun franchiseovereenkomst drempelwaardes (bijv. € 100.000) zijn overeengekomen. In dat geval is instemming van de franchisenemer alleen nodig als het besluit meer impact heeft dan de afgesproken drempelwaarde.

Bij einde: Goodwill en Non-concurrentie

Het kan voorkomen dat partijen hun samenwerking op een bepaald moment willen beëindigen. De wet verplicht dat in de franchiseovereenkomst is opgenomen hoe de goodwill moet worden vastgesteld (bijv. via een rekenmethodiek door een onafhankelijke deskundige), en hoe deze goodwill verdeeld moet worden tussen de franchisegever en franchisenemer.
Verder, als een franchisegever de franchisenemer aan een non-concurrentie wil houden, dan moet het non-concurrentiebeding aan bepaalde vereisten voldoen (schriftelijk, maximaal 1 jaar, noodzakelijk voor de bescherming van knowhow, etc.).

Wat betekent dit voor u als franchisegever of franchisenemer?

Voor alle nieuwe contracten die na 2021 worden aangegaan, is de Wet Franchise direct van toepassing. Zorg er dus voor dat het franchisecontract gelijk aan de nieuwe wet voldoet.

Heeft u een bestaand contract, dan krijgt u voor bepaalde onderwerpen (zoals instemmingrecht bij wijzigingen, goodwill en non-concurrentie) 2 jaar de tijd om tot afspraken te komen. Andere onderwerpen (zoals informatieverstrekking bij voorgenomen wijzigingen) hebben onmiddellijke werking. Het is dan ook raadzaam om uw bestaande franchisecontract, documenten en processen door te nemen.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:
mr. Ö. Çolak / mr. A. Arslan.