Nieuw kabinet wil WWZ alweer wijzigen: arbeidsrecht opnieuw op de schop

19 juni 2019

Sinds de invoering van de WWZ in de zomer van 2015 is voortdurend kritiek geuit op diverse onderdelen van de wet. Ruim twee jaar later heeft het kabinet Rutte 3 in het regeerakkoord enkele wijzigingsvoorstellen opgenomen. Een korte inventarisatie van de belangrijkste kabinetsplannen op arbeidsrechtelijk gebied.

Terug naar de oude ketenregeling – Rutte 3 wil de ketenregeling weer oprekken van twee naar maximaal drie jaar. Op die manier kan een werknemer langer op tijdelijke contracten in dienst blijven. Het kabinet hoopt dat hiermee juist meer vaste dienstverbanden ontstaan.

Versoepeling van het ontslagrecht – sinds de WWZ zijn ontslaggronden in de wet opgenomen en dient een werkgever een gekozen grond 100% te onderbouwen. Combineren van meerdere gedeeltelijk ingevulde gronden tot 1 ontslaggrond is niet mogelijk. Het nieuwe kabinet wil die cocktail wel toestaan, zodat ontslaggronden kunnen worden gemixt.

Transitievergoeding – in het regeerakkoord is de mogelijkheid opgenomen dat de rechter de wettelijke transitievergoeding met maximaal 50% kan verhogen, als daar in de individuele zaak aanleiding voor is. Ook wil het kabinet dat het recht op de transitievergoeding direct bij de start van het dienstverband ontstaat, in plaats van na 24 maanden zoals nu het geval is. De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te kunnen brengen worden verruimd. Het nieuwe kabinet handhaaft het plan om werkgevers te compenseren indien een transitievergoeding moet worden betaald bij einde dienstverband na langdurige ziekte.

Doorbetaling bij ziekte – een doorn in het oog van vele werkgevers. Het nieuwe kabinet wil in het kader van lastenverlichting voor (kleine) ondernemers de doorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers beperken tot maximaal 52 weken. Voor grotere werkgevers blijft de huidige loondoorbetalingsregeling tot maximaal 104 weken gelden.

Proeftijd – wordt in de kabinetsplannen verlengd. Bij contracten van 2 jaar of langer zou een proeftijd van drie (in plaats van twee) maanden mogen worden afgesproken. Als direct gestart wordt met een contract voor onbepaalde tijd mag zelfs vijf maanden proeftijd gelden.

Bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen in het regeerakkoord. Dat wil nog niet zeggen dat de door het kabinet gewenste wijzigingen ook zullen worden doorgevoerd. In de komende kabinetsperiode zullen we moeten zien of het verlanglijstje van Rutte 3 werkelijkheid wordt. Vanzelfsprekend houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »