mr. Joanne Wesselo

Enthousiast, laagdrempelig en snel schakelend. Is direct in haar aanpak en communicatie.

Vakgebied/specialisatie:

Arbeidsrecht

Advocaat sinds: 2011

Opleiding: Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen (2011), diverse verdiepingscursussen op het gebied van het arbeidsrecht

Bijzonderheden: Joanne staat werkgevers terzijde bij het optimaliseren van hun organisatie, te denken valt aan het doorvoeren van een reorganisatie of herstructurering. Ook adviseert zij cliënten over de inrichting en praktische uitvoering van het HR-beleid. Daarnaast houdt Joanne zich bezig met arbeidsrechtelijke aspecten bij overnames. Werknemers werkzaam in het (middel)hoge segment kunnen ook bij Joanne terecht voor advies en bijstand in arbeidsrechtelijke kwesties.

Joanne is naast haar werkzaamheden als advocaat lid van het College van Afgevaardigden (een onderdeel van de Nederlandse Orde van Advocaten), bestuurslid van de Ladies’ Circle Zwolle & voormalig bestuurslid van de Vereniging Jonge Balie Zwolle waar zij onder meer de functie van voorzitter vervulde.