Mag je onder bewind gesteld vermogen onderbrengen in een B.V. ?

19 juni 2019

De Hoge Raad heeft beslist dat dit niet mag. In deze zaak was een vader benoemd tot bewindvoerder over de goederen van zijn zoon. Zijn zoon had op jonge leeftijd een verkeersongeval gehad waarbij hij letsel had opgelopen. Hij kreeg een schadevergoeding uitgekeerd van € 300.000,00.

De bewindvoerder verzocht de kantonrechter hem toestemming te verlenen tot de oprichting van een B.V. om daarin het vermogen van zijn zoon onder te brengen. Dit met als het doel het behalen van belastingvoordeel en om te voorkomen dat zijn vermogen meetelt bij de eventuele vaststelling van de eigen bijdrage in het kader van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten.

De toestemming werd niet gegeven, omdat de kantonrechter in dat geval geen direct toezicht heeft op het vermogen, terwijl dat een wettelijke plicht is. Een bewindvoerder is namelijk verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen bij de kantonrechter over het onder bewind gestelde vermogen.
Als vermogen van een rechthebbende gaat behoren tot het vermogen van de B.V., dan is het beheer en de beschikking over het vermogen voorbehouden aan het bestuur van de vennootschap, in dit geval de bewindvoerder. De bestuurder is vervolgens rekening en verantwoording verschuldigd aan de aandeelhouder, in dit geval de rechthebbende die vertegenwoordigd wordt door de bewindvoerder. Op deze manier ontbreekt echter een wettelijke basis voor afleggen van rekening en verantwoording door de bewindvoerder aan de kantonrechter. Ook is er geen wettelijke basis en bevoegdheid van de kantonrechter om bindende aanwijzingen aan de bewindvoerder als bestuurder van de B.V. te geven over zijn gebruik van het stemrecht van de aandeelhouder. Voor zover de kantonrechter al invloed zou kunnen uitoefenen op de wijze waarop de bewindvoerder met de aandelen en het stemrecht omgaat, heeft hij nog steeds geen zeggenschap over het vermogen van de vennootschap. De Hoge Raad bevestigt in deze zaak dat het van belang is dat de kantonrechter een direct toezicht heeft op het vermogen van de onder bewind gestelde, de zoon in dit geval. De bestuurder zou overigens bij slecht bestuur aansprakelijk blijven jegens de rechthebbende.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onder bewind gesteld vermogen,de wettelijke bevoegdheden van de bewindvoerder of heeft u een andere vraag? Bel gerust met ons kantoor. De sectie Personen-en familierecht voorziet u graag van advies.

Meer over Personen-en familierecht