Alimentatie in tijden van het coronavirus

Door het coronavirus wordt mijn inkomen minder, kan ik stoppen met het betalen van kinder- en/of partneralimentatie? Een vraag die in deze crisissituatie veel alimentatiebetalers bezighoudt. Maar ook alimentatie-ontvangers maken zich zorgen, ga ik mijn alimentatie nog wel ontvangen?

Uitganspunt bij een door de rechtbank vastgestelde alimentatie of een in onderling overleg overeengekomen alimentatie is dat deze niet maar zo eenzijdig kan worden gewijzigd. Aan het eenzijdig wijzigen van de alimentatie kleven risico’s, in het uiterste geval zelfs beslaglegging. En daar zit u nu natuurlijk helemaal niet op te wachten.

Als er bij u een structurele wijziging van omstandigheden is waardoor u de alimentatie niet meer kunt betalen, is dat een reden om de rechter te vragen de alimentatie te wijzigen. Dat gold voor corona en dat geldt nu nog steeds. Dus als u dit verwacht, kan het zinvol zijn om een verzoek wijziging alimentatie in te dienen. Als u verwacht dat na deze crisis uw inkomen zich herstelt, dan is de vraag of een procedure effect zal hebben. 

Wat kan ik doen? Allereerst is het belangrijk dat u uw ex-partner op de hoogte brengt dat u op dit moment problemen heeft met het betalen van alimentatie en dat u niet weet of dit voor kortere of langere tijd zo zal zijn. Zoek het overleg met elkaar en probeer voor deze crisissituatie afspraken te maken. Wees daarin over en weer redelijk naar elkaar en heb begrip voor elkaars situatie. 

Het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat als u via de rechter de alimentatie zou willen wijzigen dat dat dan in beginsel met terugwerkende kracht kan, maar dan moet u wel kunnen aantonen dat u uw ex-partner op de hoogte heeft gebracht van uw gewijzigde financiële situatie. 

Verder is het ook belangrijk om eventuele tijdelijke afspraken goed vast te leggen, zodat er later – als we door deze crisis heen zijn – geen discussies ontstaan over wat u nu precies heeft afgesproken.

U kunt zelf contact opnemen met uw ex-partner. Als u behoefte heeft aan een op maat gemaakt advies of u wilt een verzoek indienen omdat u verwacht dat uw inkomen structureel wijzigt of u wilt hulp bij het vastleggen van tijdelijke afspraken, neemt u dan gerust contact op met Colina Tjabringa. Zij kan u verder adviseren en in samenspraak met u het overleg met uw ex-partner voeren.