Huurrecht bedrijfsruimte – recht op huurprijsvermindering wegens corona?

Als huurder heeft u waarschijnlijk last van de coronacrisis en de in dat verband afgekondigde (overheids)maatregelen. Uw pand is mogelijk gesloten en/of uw omzetcijfers zijn sterk gedaald, waardoor de huurlast extra zwaar drukt. De vraag is of u als huurder aanspraak kan maken op huurvermindering.

Heb ik als huurder recht op huurprijsvermindering?

Het korte antwoord is veelal: nee. Althans, niet zonder meer.

Als huurder heeft u waarschijnlijk last van de coronacrisis en de in dat verband afgekondigde (overheids)maatregelen. Uw pand is mogelijk gesloten en/of uw omzetcijfers zijn sterk gedaald, waardoor de huurlast extra zwaar drukt. De vraag is of u als huurder aanspraak kan maken op huurvermindering.

Heb ik als huurder recht op huurprijsvermindering?
Het korte antwoord is veelal: nee. Althans, niet zonder meer.

Hoe zit het juridisch? Een huurder kan huurprijsvermindering vorderen als sprake is van een gebrek aan het gehuurde pand. Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak waardoor de huurder niet het genot heeft van het gehuurde pand dat hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

De verwachting is dat hieraan niet snel is voldaan. Zeker niet als een huurder zelf besluit zijn pand te sluiten. In dat geval gaat het namelijk om een omstandigheid die aan de huurder is toe te rekenen. Ook in het geval de huurder zijn pand wegens overheidsmaatregelen moet sluiten, is nog niet gezegd dat er een recht ontstaat op huurprijsvermindering. Het coronavirus is namelijk een omstandigheid waarop de verhuurder geen invloed heeft (een externe factor). In dat soort gevallen wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat het gaat om een gebrek.

Als er gebruik is gemaakt van een ROZ-model en de daarbij behorende algemene bepalingen van toepassing zijn, wordt het nog lastiger. In de meeste algemene bepalingen is het beroep op een huurprijsvermindering namelijk uitgesloten.

Is er dan helemaal geen grondslag? Misschien toch. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden die het coronavirus met zich meebrengt, zou kunnen worden gesteld dat het onaanvaardbaar is dat de huurder zijn huur volledig moet betalen. We noemen dit een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Het is vaste jurisprudentie dat de redelijkheid en billijkheid doorwerkt in huurrelaties. Daarnaast komt de huurder mogelijk een beroep op onvoorziene omstandigheden toe.

Komt u als huurder in de knel met de betaling van uw huurpenningen? Ga dan in gesprek met uw verhuurder om te bezien of, en zo ja, in hoeverre uw verhuurder u hierin tegemoet kan en wil komen.

Wij hebben voor u al een voorbeeldbrief opgesteld. Klik hier om de voorbeeldbrief te downloaden.

Heeft u hierbij juridische hulp nodig, bijvoorbeeld bij het opstellen van een passende brief, of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze specialisten via 038 – 46 00 111.