Coronacrisis: Ondernemingsrecht.

Meer informatie over de impact van de Coronacrisis op commerciële contracten en de mogelijkheid tot huurprijsvermindering.

Commerciële contracten

Wellicht kunnen overeengekomen verplichtingen vanwege de coronacrisis niet, niet volledig en/of tijdig worden nagekomen door uw onderneming of uw handelspartner. Er zijn dan een aantal belangrijke vragen die een rol spelen. Van belang is om te benadrukken dat het contract leidend is. Het is dan ook altijd raadzaam om eerst het contract te raadplegen en zo nodig advies in te winnen.

Lees hier meer > 

Huurrecht bedrijfsruimte – huurprijsvermindering

Als huurder heeft u waarschijnlijk last van de coronacrisis en de in dat verband afgekondigde (overheids)maatregelen. Uw pand is mogelijk gesloten en/of uw omzetcijfers zijn sterk gedaald, waardoor de huurlast extra zwaar drukt. De vraag is of u als huurder aanspraak kan maken op huurvermindering.

Lees hier meer >