Kan ik de kosten van mijn echtscheidingsadvocaat of mediator fiscaal aftrekken?

16 februari 2021

Een echtscheiding kan een kostbaar financieel plaatje zijn. Hoe kan ik die kosten verminderen? Vaak wordt er niet aan gedacht in de scheidingspraktijk. Maar sommige kosten die u maakt bij een scheiding kunt u fiscaal aftrekken in uw aangifte voor de belasting. Hierdoor betaalt u mogelijk minder Belasting. En dat betekent dan dat de gemaakte kosten eigenlijk lager worden, omdat u een deel van de kosten van de Belastingdienst terugkrijgt.

Welke advocaatkosten zijn aftrekbaar?

Kosten die u maakt voor verkrijging, inning en behoud van partneralimentatie zijn aftrekbaar. Dat betekent dat u deze kosten bij uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost kunt opgeven. Dit staat in artikel 3.108 Wet Inkomstenbelasting 2001. De Belastingdienst geeft aan dat u dan moet denken aan advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. U moet deze kosten dan zelf als aftrekpost opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Laat u de aangifte door een ander doen? Geef deze Belastingaftrek post dan door. En geeft de hoogte van de kosten door.

En de kosten van een mediator zijn die ook aftrekbaar?

Ja. Ook de kosten van een professionele scheidingsmediator zijn aftrekbaar. Deze kosten moeten dan wel gericht zijn op inning, verkrijging of behoud van partneralimentatie. Let er bij deze kosten wel op dat een mediator werkt voor degene die alimentatie krijgt en voor degene die moet betalen. U kunt dus niet 100% van de kosten die de mediator maakt voor partneralimentatie aftrekken. Maar het gaat dan om de helft van de kosten. Overlegt u dat met de mediator of uw Belastingadviseur.

Wanneer zijn de advocaatkosten aftrekbaar?

De kosten zijn aftrekbaar als u ze maakt voor verkrijging, inning en behoud van partneralimentatie. Het moet voor de Belastingdienst dus gaan om kosten die gericht zijn op het verkrijgen van inkomsten. Partneralimentatie wordt dan gezien als inkomen. Ook kosten die u maakt in verband met het krijgen van een afkoopsom partneralimentatie vallen onder deze regel en kunt u als Belastingaftrek opgeven. Het gaat dus niet alleen om kosten voor de maandelijkse partneralimentatie, maar ook om kosten voor een afkoopsom partneralimentatie.

Maar wat nu als een verzoek om partneralimentatie of om verhoging van partneralimentatie niet slaagt? Kunt u de kosten dan ook aftrekken? Ja, de gemaakte kosten zijn ook dan aftrekbaar. Maar alleen als er een redelijke kans was dat u de partneralimentatie of een verhoging kon krijgen toen u dat verzocht. Dit is beslist in een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 12 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5615. Om de kosten aftrekbaar te laten zijn, moeten de kosten wel op u drukken. Dat betekent dat de kosten voor uw rekening moeten zijn.

Wie mag de kosten aftrekken?

Degene die om alimentatie vraagt, kan de kosten bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgeven. De ontvanger van alimentatie kan hier dus alleen wat mee. Als u alimentatie betaalt en advocaatkosten moet maken, dan zijn die kosten niet fiscaal aftrekbaar. Als u alimentatie betaalt, kunt u wel de betaalde alimentatie fiscaal aftrekken. Zie hiervoor het artikel ‘Fiscale aftrek en partneralimentatie’.  Dit geldt zowel als u particulier bent. Maar ook u als ondernemer kunt betaalde alimentatie fiscaal aftrekken.

Kan ik gemaakte kosten voor kinderalimentatie ook fiscaal aftrekken?

Nee. Kosten gemaakt voor verkrijging, inning of behoud van kinderalimentatie zijn niet fiscaal aftrekbaar. Alleen kosten gemaakt in verband met partneralimentatie zijn dat.

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat of mediator Familierecht in Zwolle?

Zoekt u advies in het kader van partneralimentatie of kinderalimentatie of bij een echtscheiding? Neemt u dan gerust contact op met mr. Colina Tjabringa. Colina Tjabringa is een ervaren en deskundige advocaat en mediator in Zwolle en omgeving. Zij is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). En zij is als echtscheidingsadviseur voor ondernemers en particulieren ingeschreven in het kwaliteitsregister Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA). Hierdoor is zij gespecialiseerd in financieel complexe echtscheidingen.


Contact en reviews:

 

Direct naar:

, Kan ik de kosten van mijn echtscheidingsadvocaat of mediator fiscaal aftrekken?, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle , Kan ik de kosten van mijn echtscheidingsadvocaat of mediator fiscaal aftrekken?, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle, Arslan Ter Wee Advocaten Zwolle