Is het een ‘overgang van onderneming’ wanneer alleen personeel wordt overgenomen?

19 juni 2019

De Hoge Raad heeft zich onlangs moeten uitlaten over de vraag of de overname van het cabinepersoneel van Martinair door KLM in arbeidsrechtelijke zin een ‘overgang van onderneming’ opleverde. (ECLI:NL:HR:2017:162)

De procedure in het kort

Op 31 december 2008 is KLM groep enig aandeelhouder geworden van Martinair. Sindsdien zijn diverse organisatorische maatregelen doorgevoerd binnen Martinair. Een van die maatregelen betreft het staken van de activiteiten van de passagedivisie. Het cabinepersoneel dat aan deze divisie verbonden was, is bij KLM in dienst getreden, onder de bij KLM geldende voorwaarden.

De Stichting Cabinebelangen heeft namens de ex-werknemers van Martinair gesteld dat sprake was van een ‘overgang van onderneming’, waardoor zij met behoud van al hun rechten zijn overgegaan naar KLM. KLM stelt dat dit niet het geval was, en dat het haar vrij stond de werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden, tegen andere voorwaarden (namelijk de KLM CAO Cabine), zònder behoud van anciënniteit.

Anciënniteit binnen de vliegwereld

Binnen de vliegwereld wordt aan anciënniteit veel belang gehecht. Anciënniteit is bepalend voor de carrièreperspectieven binnen de vliegwereld daarnaast kunnen medewerkers op basis van anciënniteit in aanmerking komen voor gereduceerde vluchten ‘indien plaats beschikbaar’.

De Martinair medewerkers hadden dus een groot belang bij behoud van hun anciënniteit. Daartegenover staat dat juist de KLM medewerkers er belang bij hadden dat er geen medewerkers werden binnengehaald die de bestaande anciënniteitsopbouw zouden ontregelen. In het belang van de KLM medewerkers voegden daarom de bonden VNC en FNV zich in de procedure om te voorkomen dat anciënniteitsrechten van Martinair medewerkers mee over gingen naar KLM.

Overgang van onderneming?

Alleen als sprake is van een overgang van onderneming in juridische zin, gaan anciënniteitsrechten (en overige rechten) automatisch mee over.
Van een overgang van onderneming is sprake als een economische eenheid (i.c. zou dat zijn: het cabinepersoneel) overgaat en de identiteit van die eenheid na de overgang behouden blijft.

Zowel de rechtbank als het hof zijn ervan uitgegaan dat het cabinepersoneel als een economische eenheid kon worden aangemerkt, maar hebben vastgesteld dat de identiteit van die eenheid na de overname niet behouden is gebleven. Rechtbank en hof vonden om die reden dat geen sprake was van een overgang van onderneming, met als gevolg dat anciënniteit en arbeidsvoorwaardenpakketten niet mee overgingen.

Bij de Hoge Raad gaat dit oordeel onderuit. Maar niet in het voordeel van de Martinair medewerkers. De Hoge Raad is van oordeel dat personeel nooit kan worden aangemerkt als een economische eenheid in sectoren waarbij arbeidskrachten niet de voornaamste productiefactor zijn. De vliegbranche is een kapitaalintensieve sector. Vliegtuigen kunnen in die branche als meest kenmerkende bedrijfsmiddelen worden aangemerkt, niet het personeel. Nu er geen vliegtuigen naar KLM zijn overgegaan, is ook geen sprake van een overgang van onderneming.

Belang van de uitspraak voor u als ondernemer

Als u zich als ondernemer bij een (gedeeltelijke) overname de vraag stelt of u verplicht bent personeel automatisch over te nemen, dient u zich allereerst af te vragen of sprake is van een kapitaalsintensieve of een arbeidsintensieve bedrijfsactiviteit. In het eerste geval is er geen sprake van een overgang van onderneming als er naast personeel geen kenmerkende productiefactoren worden overgenomen. De overnemer is dan niet verplicht alle arbeidsovereenkomsten automatisch over te nemen. In het tweede geval is daarvan vaak wel sprake.

Overgang van onderneming is een complex vraagstuk. Laat u goed adviseren over uw verplichtingen en risico’s als u een overname overweegt.

Met een ruime ervaring in de overnamepraktijk en arbeidsrechtelijke consequenties staan de advocaten van Arslan en Ter Wee advocaten u graag terzijde.