Indexering alimentatie 2017

19 juni 2019

Alimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch (van rechtswege) verhoogd met een bepaald percentage. Voor 2016 bedraagt dit percentage 2,1%.

Dit percentage is een gevolg van het levensonderhoud dat elk jaar duurder wordt en is gebaseerd op de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De alimentatiebetaler zal automatisch de bedragen moeten aanpassen. De alimentatieontvanger hoeft daar in principe niets voor te doen. De verhoging geldt niet als dit in een beslissing van de rechtbank is uitgesloten of in een overeenkomst is uitgesloten.

Heeft u vragen, zoals:

  • de indexering wordt al jaren achterwege gelaten, wat kan ik doen?
  • mijn salaris is al jaren niet meer gestegen, moet ik de indexering wel betalen?
  • of heeft u andere vragen over de alimentatie die u ontvangt of moet betalen?

Neemt u dan gerust contact met ons op.

Direct naar: