Huurrecht: verdere beperking bemiddelingskosten (Hoge Raad 16 oktober 2015)

19 juni 2019

Mag een makelaar / bemiddelingsbureau in het kader van huurbemiddeling bemiddelingskosten (‘courtage’) in rekening brengen? Wat zegt de wet over bemiddelingskosten en wat voegt het arrest van de Hoge Raad hier aan toe?

Bemiddelingskosten nader uitgelicht

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten of courtage zijn kosten die een bemiddelingsbureau in rekening brengt voor werkzaamheden in het kader van huurbemiddeling en die gericht zijn op de totstandkoming van een huurovereenkomst. Bij die werkzaamheden moet u bijvoorbeeld denken aan het organiseren van kijkdagen en bezichtigingen en het opmaken van het huurcontract.

Mag een bemiddelingsbureau bemiddelingskosten in rekening brengen?

In beginsel mag een bemiddelingsbureau bemiddelingskosten in rekening brengen, ook bij de consument-huurder van zelfstandige woonruimte. Let wel: indien het bemiddelingsbureau bemiddelingskosten in rekening brengt bij de consument-huurder, dan mag het bemiddelingsbureau géén bemiddelingswerkzaamheden verrichten voor de verhuurder, maar uitsluitend voor de consument-huurder.

Wanneer zijn bemiddelingskosten in strijd met de wet?

De wet verbiedt – kort gezegd – het dienen van twee heren. Concreet betekent dit dat het bemiddelingsbureau geen recht heeft om bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de consument-huurder, indien sprake is van tweezijdige bemiddeling. Van tweezijdige bemiddeling is sprake indien het bemiddelingsbureau handelt in opdracht van zowel de consument-huurder als de verhuurder. Bij tweezijdige bemiddeling mag het bemiddelingsbureau alleen bemiddelingskosten aan de verhuurder vragen en dus niet aan de consument-huurder.

Wat voegt de uitspraak van de Hoge Raad toe?

De kantonrechter van de rechtbank Den Haag heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over het verbod op bemiddelingskosten.

De kwestie die aan de kantonrechter werd voorgelegd is het volgende. De consument-huurder vordert in rechte de terugbetaling van de bemiddelingskosten. Volgens de huurder is namelijk sprake van tweezijdige bemiddeling. Het bemiddelingsbureau stelt echter dat er geen sprake is van tweezijdige bemiddeling, omdat tussen het bemiddelingsbureau en de verhuurder geen bemiddelingsovereenkomst bestaat, nu de verhuurder niets hoeft te betalen voor het plaatsen van het huurobject op de website.

Om te beoordelen of sprake is van tweezijdige bemiddeling, is beslissend of tussen het bemiddelingsbureau en de verhuurder een (mondelinge of schriftelijke) bemiddelingsovereenkomst bestaat. De wet bepaalt dat sprake is van een bemiddelingsovereenkomst indien een partij zich ‘verbindt tegen loon’ als tussenpersoon werkzaam te zijn.

Vaststaat dat de verhuurder in kwestie niets aan het bemiddelingsbureau hoefde te betalen voor het plaatsen van het huurobject op de website. De centrale vraag (welke aan de Hoge Raad wordt voorgelegd) is dan ook of er een bemiddelingsovereenkomst tot stand komt als de verhuurder voor de feitelijke bemiddeling niet hoeft betalen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. De Hoge Raad voegt eraan toe dat dit slechts anders kan zijn, indien de website alleen als ‘elektronisch prikbord’ functioneert, waarbij de potentiële verhuurder en de potentiële huurder rechtstreeks en zonder tussenkomst van de beheerder van de website met elkaar in contact kunnen treden om over de totstandkoming van een huurcontract te onderhandelen.

Wat kunt u doen als u als consument-huurder onterecht bemiddelingskosten hebt betaald

Indien u ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald aan het bemiddelingsbureau, dan kunt u deze binnen vijf jaar terugvorderen bij het bemiddelingsbureau.

Mocht u nog vragen hebben over bemiddelingskosten, of uw bemiddelingscontracten ter beoordeling aan onze huurrechtspecialisten willen voorleggen, neemt u dan gerust even contact op met mr. Ter Wee of mr. Çolak.

Bron:
http://www.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3099 

Meer over huurrecht