Hoger beroep bij wijziging verblijfplaats kind?

19 juni 2019

Wat zijn de feiten in deze zaak?

Het kind in deze zaak is in 2008 geboren. Ouders zijn daarna gescheiden en het kind is onder toezicht gesteld van een Bureau Jeugdzorg. Het kind moest ook uit huis worden geplaats en heeft eerst gewoond in een crisispleeggezin, daarna bij vader, daarna bij moeder en vanaf januari 2012 bij de zus van vader, een zogenaamde netwerkpleeggezin plaatsing.

Op zeker moment in 2014 geeft de kinderrechter de gezinsvoogd opdracht een onderzoek te gaan opstarten naar de rol van vader in het leven van het kind bij het vinden van een goede woonplek. De Raad voor de Kinderbescherming moet het onderzoek doen en brengt advies uit.

Het gevolg daarvan is dat de kinderrechter aan de gezingsvoogd toestemming geeft om het kind te mogen plaatsen in een neutraal pleegezin. Het kind moet dus weg bij de zus van vader en wordt in een neutraal gezin geplaatst.

Hoger beroep

De zus van vader (pleegmoeder) is het er niet mee eens dat het kind naar een ander pleeggezin moet en stelt bij het Gerechtshof hoger beroep in tegen de beslissing van de kinderrechter. Zij vraagt de rechters in het hoger beroep onder andere dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek komt of dat er een second opinion komt.

Maar dit gebeurt niet. Het hof verklaart pleegmoeder niet-ontvankelijk in haar hoger beroep. Dat betekent dat het Hof vindt dat pleegmoeder niet in hoger beroep had kunnen gaan.

Het Hof vindt dat de pleegmoeder geen hoger beroep kon instellen, omdat hoger beroep tegen beslissingen van de kinderrechter op verzoek van de gezinsvoogd over wijziging van de hoofdverblijfplaats van een kind, door de wet zou zijn uitgesloten. Verder kijkt het Hof naar de wetsgeschiedenis, waaruit ook zou blijken dat geen hoger beroep mogelijk is, omdat het hier zou gaan om een beslissing met een ordenend en voorlopig karakter.

Hoge Raad

De pleegmoeder stapt naar de Hoge Raad. De Hoge Raad is het niet eens met de beslissing van het Hof en vindt dat de pleegmoeder wel het recht heeft om in hoger beroep te gaan. De wet zegt niet dat dat niet mag volgens de Hoge Raad.

Verder zegt de Hoge Raad dat de wetgever heeft bedoeld dat geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen met een voorlopig en ordenden karakter. Maar in deze zaak gaat het volgens de Hoge Raad juist om een ingrijpende beslissing, namelijk de wijziging van een woonplek. En de wijziging van een woonplek kan onomkeerbare gevolgen hebben. En daarom heeft de wetgever bedoeld dat hiertegen wel hoger beroep mogelijk is.

Vervolg

De pleegmoeder krijgt nog een kans. De Hoge Raad verwijst de zaak naar een ander Gerechtshof die alsnog moet gaan beslissen of de wijziging van de woonplek van het kind wel of niet zo moet blijven.