Hof van Justitie tackelt de snelle doorstart (pre-pack) na faillissement: overgang van onderneming wel van toepassing

19 juni 2019

Deze week heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de kwestie rondom het Estro-faillissement. De destijds grootste kinderopvangorganisatie van Nederland is in 2014 failliet gegaan, waarna direct een doorstart is gerealiseerd onder de naam Smallsteps. 

Deze snelle doorstart wordt een ‘pre-pack’ genoemd: al voor het officiële faillissement bereidt de beoogd curator als ‘toezichthouder’ de doorstart op de achtergrond voor. Zodra die doorstart in kannen en kruiken lijkt, wordt vlak voor het formele moment van doorstart het officiële faillissement uitgesproken. Direct na faillissement kan de doorstart worden gerealiseerd. Een voordeel van deze methode is dat bedrijven op die manier een vliegende start maken, omdat geen kostbare tijd wordt verloren na het faillissement.

Een belangrijk verschil tussen een ‘gewoon faillissement’, een reguliere doorstart en een doorstart door middel van een pre-pack doet zich voor in het arbeidsrecht. In geval van een reguliere doorstart (zonder faillissement of pre-pack) hebben werknemers mogelijk recht op voortzetting van hun dienstverband bij de doorstarter. Deze doorstart heet juridisch ‘overgang van onderneming’. In dat geval gaan alle werknemers wettelijk gezien mee over, en behouden zij bij de nieuwe werkgever hun ‘oude’ arbeidsvoorwaarden. Voor een doorstarter kan dit grote (financiële) gevolgen hebben.

De wet sluit de regels van ‘overgang van onderneming’ uit als er sprake is van een faillissement. De vraag was of bij de pre-pack (een voorgekookte doorstart direct na faillissement) die wettelijke uitzondering op ‘overgang van onderneming’ ook geldt. Enerzijds kan gezegd worden dat er technisch gezien sprake is van een faillissement. Aan de andere kant, omdat een faillissement is gericht op liquidatie van de onderneming en een pre-pack op behoud van de onderneming, zou je kunnen stellen dat de uitzondering niet van toepassing is.

Deze onzekerheid lijkt voorbij: het Europees Hof van Justitie heeft naar aanleiding van de Estro-kwestie beslist dat de Europese regels over ‘overgang van onderneming’ ook van toepassing zijn op de pre-pack. Het Hof verwijst naar de bijzondere situatie van de pre-pack en oordeelt dat in dat geval de rechtsbescherming van werknemers niet mag verdwijnen in het formele faillissement. De pre-pack (en het daaropvolgende flitsfaillissement) is gericht op doorstart en niet op liquidatie, de faillissementsuitzondering op ‘overgang van onderneming’ is dan niet van toepassing.

Kan de pre-pack nu ook direct weer worden ingepakt? De recente uitspraak is in ieder geval een gevoelige klap voor de pre-packpraktijk. De doorstarter moet er rekening mee houden dat hij het personeelsbestand, met alle bestaande arbeidsvoorwaarden, er automatisch bij krijgt. In veel gevallen (met name bij een groot of duur personeelsbestand) zal een pre-pack dan ook niet langer de voorkeur hebben, mogelijk met een gewoon faillissement tot gevolg. De wetgeving op het punt van de pre-pack was al in de ijskast gezet. De kans is aannemelijk dat de pre-packregeling er na deze uitspraak ook niet meer uit zal komen. Dat kan betekenen dat deze ‘overwinning’ uiteindelijk een negatief effect heeft op het aantal doorstarts en de werkgelegenheid.

Heeft u vragen over de arbeidsrechtelijke mogelijkheden bij faillissement of doorstart? Neem dan vrijblijvend contact op met de advocaten van onze sectie arbeidsrecht.