Het Relatiebeding: schriftelijkheidsvereiste van toepassing of niet?

19 juni 2019

 

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is u waarschijnlijk wel bekend: een beding waarbij een werknemer een beperking wordt opgelegd ten aanzien van (concurrerende) werkzaamheden na afloop van het dienstverband met zijn werkgever. In onze dagelijkse praktijk blijkt dat deze bedingen zowel werkgever als werknemer regelmatig vragen of zelfs hoofdpijn bezorgen. Bij aanvang van het dienstverband is er meestal niet uitgebreid over gesproken of nagedacht, terwijl het beding na afloop van het dienstverband tot veel ellende kan leiden. Zo kan het betekenen dat de gewenste nieuwe baan niet kan worden aangenomen, of dat de werknemer een fikse boete verschuldigd is. Over dit onderwerp worden regelmatig procedures gevoerd, met een grote diversiteit aan uitkomsten.

De wetgever hanteert – juist vanwege dat beperkende karakter – strikte regels voor het aangaan van een concurrentiebeding. Zo dient het beding schriftelijk te worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt bovendien sinds 1 januari 2015 een strikte eis met betrekking tot zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Schriftelijkheidsvereiste

Dit schriftelijkheidsvereiste houdt in dat de werknemer het beding dient te ondertekenen, vanuit de gedachte dat de werknemer welbewust instemt met de consequenties van een beperkend beding. Uitgangspunt is dan ook dat het concurrentiebeding een handtekening van de werknemer bevat. Dit kan bijvoorbeeld door het beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, ervan uitgaande dat die overeenkomst door werknemer wordt ondertekend.

Het opnemen van een concurrentiebeding in een algemene regeling (zonder handtekening van de werknemer) is in principenietafdoende. Wel kan de werknemer onder omstandigheden aan zo’n aparte regeling worden gehouden, maar die omstandigheden worden zeer strikt uitgelegd. Wij adviseren om in dat geval de betreffende regelingbijde arbeidsovereenkomst te verstrekken enindie arbeidsovereenkomst (die is voorzien van een handtekening van werknemer) expliciet op te nemen dat werknemer instemt met het beding in de bijgevoegde regeling.

Relatiebeding

Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat dit schriftelijkheidsvereiste ook geldt voor een relatiebeding. In een relatiebeding wordt kort gezegd een beperking opgenomen ten aanzien van het opnemen of onderhouden van contact met (voormalig) relaties van de werkgever. Die beperking kan heel concreet worden gemaakt, door bijvoorbeeld een aantal relaties met naam te noemen, maar kan ook in algemene bewoordingen worden opgesteld.

Advies

Het gevolg van deze uitspraak is dat een relatiebeding ook met dezelfde zorgvuldigheid moet worden opgesteld en afgesproken. Uit diverse rechterlijke uitspraken blijkt dat alle feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van concurrentie- en relatiebedingen. Het spreekt voor zich dat de tekst van de bedingen zelf ook weloverwogen dient te worden afgestemd op de specifieke situatie. Het advies luidt om als uitgangspunt aan te houden dat een beding wordt opgenomen in de ondertekende arbeidsovereenkomst. Zorg voor bijvoeging en correcte vermelding/verwijzing in het geval toch wordt gekozen voor een beding dat in een algemene regeling is opgenomen.

Contact

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u zowel aan het begin als aan het einde van een dergelijk traject bijstaan. Zo kunnen we u adviseren over het op- of bijstellen van concurrentie- en relatiebedingen, maar staan we u ook graag bij als u een ex-werknemer aan een overeengekomen beding wilt houden. Mocht u als werknemer vragen hebben over de uitleg of toepasselijkheid van een bepaald beding, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »