Handtekening partner verplicht bij aangaan lening voor het bedrijf?

19 juni 2019
Wanneer u als ondernemer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kan het nodig zijn dat uw vrouw of man toestemming moet geven bijvoorbeeld voor het aangaan van een krediet voor uw bedrijf. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Of uw vrouw of man toestemming moet geven en een handtekening moet zetten, hangt af van de vraag of de lening behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf. In dat laatste geval is toestemming van uw vrouw of man niet vereist. De gedachte van de wetgever is geweest het gezin te beschermen tegen financiële risico’s.  Toestemming is nodig bij:
  • Verkoop, bezwaring  (bijvoorbeeld het vestigen van een hypotheek op de woning) of ingebruikneming van de woning;
  • Giften, met uitzondering van de gebruikelijke;
  • Borgstellen, medeschuldenaar, zekerheidstellen voor een schuld van een ander, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf;
  • Overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken die bedoeld zijn voor de normale uitoefening van het bedrijf.
De Hoge Raad heeft in haar arrest op 18 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3606) geoordeeld dat een overbruggingskrediet dat bedoeld was om het bedrijf voort te zetten om zo een faillissement te voorkomen niet kan worden gezien als een handeling in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. Als de benodigde toestemming ontbreekt, heeft dat tot gevolg dat de overeenkomst door de echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven binnen drie jaar kan worden vernietigd. Een vernietiging heeft terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat de overeenkomst dus niet heeft bestaan. Er zijn vele situaties denkbaar waarbij u zich vast afvraagt of er toestemming van uw vrouw of man nodig is of was. Wij voorzien u hierbij graag van advies. Ook kan het zijn dat een bank die u het krediet heeft verstrekt u niet heeft gewezen op de benodigde toestemming. Wat voor gevolgen heeft dat voor uw situatie? Of wilt u de mogelijkheid onderzoeken of een overeenkomst kan worden vernietigd, omdat de vereiste toestemming ontbreekt? Hoe zit het als u in scheiding ligt en u bent een krediet aangegaan of wenst dat te doen? Neemt u gerust contact op met ons kantoor. Onze secties personen-en familierecht en ondernemingsrecht, die nauw met elkaar samenwerken in deze situaties, staan u graag te woord.