Forse veranderingen voor kinderalimentatie (Hoge Raad 9 oktober 2015)

19 juni 2019

Voor de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en naar de draagkracht van de ouders. Vanaf 2013 verminderde het kindgebonden budget de behoefte. Als het kindgebonden budget meer was dan de behoefte, werd de kinderalimentatie nihil. Was het kindgebonden budget een groot deel van de behoefte, dan resteerde een kleine kinderalimentatie. Dat leverde wel eens fronsende wenkbrauwen op. Een ouder met een minimaal inkomen en een hoog kindgebonden budget kreeg weinig of geen kinderalimentatie, terwijl de andere ouder dat wel kon betalen.

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 geoordeeld dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte. Volgens de Hoge Raad moeten de ouders zelf in de kosten van kinderen voorzien. Een tegemoetkoming vanuit de overheid, zoals het kindgebonden budget, verlaagt die kosten niet. Het kindgebonden budget moet volgens de Hoge Raad daarom bij het inkomen van de ouder die het ontvangt, worden opgeteld.

De uitspraak van de Hoge Raad geeft eindelijk duidelijkheid. In de lopende procedures kan de uitspraak toegepast worden. De vraag is wat de gevolgen zijn voor oudere uitspraken. In veel uitspraken vanaf 1 januari 2013 zorgde het kindgebonden budget voor een lagere kinderalimentatie. Maar die uitspraken zouden nu heel anders kunnen uitpakken. Dat geldt vooral voor uitspraken vanaf 1 januari 2015, omdat toen het kindgebonden budget fors werd verhoogd. Per situatie zouden de gevolgen berekend moeten worden. Wij voorzien de komende tijd weer veel herzieningen van recent vastgestelde kinderalimentatie.

Wilt u weten of in uw situatie de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op of kom langs op één van onze inloopdagen:
Mailadres: familierecht@atwadvocaten.nl


Bron: 
www.rechtspraak.nl