Formulering ontslag op staande voet: een update

19 juni 2019

Formulering ontslag op staande voet: een update

Een geldig ontslag op staande voet moet – in het kort – aan vier eisen voldoen:
1e       onverwijldheid (directe mededeling)
2e       voldoende duidelijke mededeling
3e       medegedeelde reden moet in rechte komen vast te staan
4e       kwalificeert die grond gelet op alle omstandigheden van het geval als een dringende reden?

Bij het vastleggen van een gegeven ontslag op staande voet moet een werkgever zorgvuldig te werk gaan. De werkgever moet zoveel mogelijk het gebruik van strafrechtelijke begrippen zoals “fraude” en “diefstal” vermijden. Dit omdat door (lagere) rechters vaak wordt geoordeeld dat een werkgever bij gebruik van dergelijke begrippen ook moet bewijzen dat de werknemer zich daadwerkelijk heeft schuldig gemaakt aan bijvoorbeeld “diefstal” in strafrechtelijke zin. Lukt dit niet, dan gaat het ontslag op staande voet “onderuit” en is de werknemer nog in dienst. Daar lijkt verandering in te komen.

De Hoge Raad heeft zich kort geleden uitgelaten over de vraag of de soep inderdaad zo heet wordt gegeten[1]. De feiten in die zaak waren als volgt:

Een werknemer werkte als vestigingsmanager bij een Autocentrum. Deze werknemer had een eigen auto en had de beschikking over een zakelijke tankpas van het Autocentrum. De werknemer heeft met deze tankpas tweemaal een tankbeurt van de auto van zijn vrouw betaald. Het Autocentrum heeft de werknemer op het matje geroepen en hem op staande voet ontslagen. In de brief waarin het Autocentrum het gegeven ontslag op staande voet bevestigde had zij als reden “diefstal van bedrijfseigendommen” opgenomen.

In de gerechtelijke procedure die op het ontslag op staande voet volgde heeft de werknemer zich op het standpunt gesteld dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven omdat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich schuldig had gemaakt aan diefstal in strafrechtelijke zin.

De  Hoge Raad overweegt dat het in geval van ontslag op staande voet het voor de werknemer duidelijk moet zijn waarom hij/zij ontslag op staande voet heeft gekregen.

Deze mededeling kan volgens de Hoge Raad achterwege blijven indien de werknemer – kort gezegd – wist of redelijkerwijs moest weten welke dringende reden tot het ontslag op staande voet heeft geleid.

Dit heeft volgens de Hoge Raad tot gevolg dat de letterlijke tekst van de ontslagbrief niet steeds van doorslaggevend belang is voor het antwoord op de vraag welke dringende reden aan de werknemer is meegedeeld. Het gaat erom of het de werknemer  direct  duidelijk is welke dringende reden tot ontslag op staande voet heeft geleid. Dit is volgens de Hoge Raad niet anders in het geval in de ontslagbrief strafrechtelijke begrippen zoals diefstal worden gehanteerd.

Om een mogelijke discussie zoals in bovenstaande casus  te voorkomen adviseren wij werkgevers bij het vastleggen van ontslag op staande voet de feiten en omstandigheden te omschrijven waarom de werknemer ontslag op staande voet heeft gekregen. Ondanks het arrest van de Hoge Raad luistert de tekst van de ontslagbrief nog nauw.

Omdat een werknemer in geval van een ontslag op staande voet geen aanspraak kan maken op een (WW) uitkering heeft een dergelijke opzegging vaak een (juridisch) staartje. Is er een situatie waarbij u als werkgever vindt dat uw werknemer ontslag op staande voet moet krijgen neem dan direct contact op met ons. Wij maken dan  uiteraard direct tijd u te adviseren.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »