Financiële problemen door het coronavirus? De maatregelen op een rijtje.

18 maart 2020

Verkeert uw onderneming in zwaar weer door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers in hun (financiële) problemen tegemoet te komen, maar ook u als ondernemer zelf kunt maatregelen nemen om de (negatieve) gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming te beperken. 

Maatregelen vanuit de overheid:

  1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  2. Versoepeling WW-premiedifferentiatie
  3. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  4. ZZP en de Bbz-regeling
  5. Bijzonder uitstel van betaling
  6. Verlaging voorlopige aanslag

Maatregelen die u als ondernemer zelf kunt nemen:

  1. Vergroten van het werkkapitaal
  2. Checken van de algemene voorwaarden

Wij hebben in dit PDF document de maatregelen voor u uitgewerkt: Artikel Corona maatregelen.pdf

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over bovenstaande maatregelen? Wilt u een advies dat specifiek op uw onderneming is toegespitst? Of verwacht u dat bovenstaande maatregelen voor uw onderneming niet afdoende zijn en voorziet u grote(re) problemen?

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de bovenstaande regelingen op een juridisch en praktisch uitvoerbare wijze op te stellen. We volgen de ontwikkelingen en zullen dit document zo nodig aanvullen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten via telefoonnummer 038 – 46 00 111 of per e-mail via info@atwadvocaten.nl