Erfgenamen nu beschermd tegen schulden

19 juni 2019

De nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Per 1 september 2016 geldt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. De naam van deze wet doet vermoeden dat erfgenamen worden beschermd tegen schulden die zich in een erfenis, een nalatenschap, bevinden. Zo simpel is het niet. 

Gevaar ‘zuivere aanvaarding’ volgens de oude wetgeving

Een erfgenaam kan door handelingen een nalatenschap onbedoeld zuiver aanvaarden. Bij zuivere aanvaarding is een erfgenaam ook privé aansprakelijk voor een nalatenschapsschuld. Soms leverde dat financiële problemen op.

In privé aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap

Stelt u zich eens voor: uw vader overlijdt en zijn woning moet binnen een maand opgeleverd worden. U gaat voortvarend aan de slag met opruimen en vindt een fotoalbum. Dit album heeft voor u emotionele waarde en u neemt het mee naar huis. Door het fotoalbum mee te nemen, heeft u de nalatenschap zuiver aanvaard. Als later blijkt dat uw vader ook nog een schuld had, bent u daarvoor privé aansprakelijk geworden.

U wordt door een schuldeiser aangesproken voor de schuld van uw vader. Deze schuld bleek niet uit zijn administratie. De nalatenschap is echter onvoldoende om de schuld daaruit te betalen. Doordat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, moet u de schuld van uw eigen geld betalen.

De wetgever realiseerde zich dat erfgenamen op deze wijze onbedoeld in een financieel benarde situatie kunnen komen en heeft daarom de wet aangepast.

Gevolgen van de nieuwe wetgeving

Volgens de nieuwe wet is van zuivere aanvaarding minder snel sprake. Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap alleen zuiver als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Het gaat om ingrijpendere handelingen dan alleen het onttrekken van een goed dat emotionele waarde heeft. Als een goed nog economische waarde heeft, moet u voorzichtig zijn. Zomaar een schilderij weggeven, kan wel leiden tot zuivere aanvaarding. Dat schilderij kan immers economische waarde hebben.

Een onverwachte schuld

De nieuwe wet geeft bescherming bij een onverwachte schuld. Het moet gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Een schuld is niet onverwacht als de erfgenaam wel de schuld kende, maar niet de omvang van die schuld. In die situatie moet de erfgenaam onderzoek doen naar de hoogte van de schuld. Als hij dit niet doet, komt het gevolg ervan voor zijn rekening en risico. Als hij echter door de schuldeiser verkeerd wordt geïnformeerd en als de schuldeiser op een later moment een hoger bedrag eist, dan is het wel een onverwachte schuld.

Onderzoeksplicht

Een erfgenaam is verplicht onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap. Hij zal de administratie van de overledene moeten raadplegen. Is die administratie summier, dan wordt van de erfgenaam verwacht dat hij nader onderzoek doet naar eventuele schulden. Ook als hij twijfelt over de omvang van de nalatenschap, moet hij nader onderzoek doen. Doet de erfgenaam dit niet en loopt hij later tegen een schuld aan, dan kan die schuld niet als onverwachte schuld aangemerkt worden en geldt er dus geen bescherming.

Bescherming voor erfgenamen

De erfgenaam moet wel zelf actie ondernemen. Bescherming gaat niet automatisch. Binnen drie maanden na ontdekking van de onverwachte schuld, kan een erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding aanvaardt hij de nalatenschap alleen bij een positief saldo en is hij niet privé aansprakelijk voor een tekort. Geeft de kantonrechter die machtiging, dan moet de erfgenaam vervolgens een verklaring ‘beneficiaire aanvaarding’ bij de griffie van de rechtbank indienen. Pas dan is die erfgenaam beschermd tegen de onverwachte schuld.

Desgewenst kunnen wij u hierbij helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sectie Personen- en Familierecht en Erfrecht.

mr. C.H. Tjabringa
mr. M.T. Derks-Halman