Doorstart na faillissement: let op de positie van werknemers na invoering WWZ!

19 juni 2019

De wet werk en zekerheid (WWZ)

De WWZ die per 1  juli 2015 in werking trad heeft op deze vragen eindelijk duidelijkheid gegeven waar deze jaren lang ontbrak:

Reeks voorafgaande arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd vóór faillissement tellen voor de doorstarter mee in de berekening van de zogenaamde ‘ketenregeling’. De doorstarter doet er dus verstandig aan om rekening te houden met de voorliggende schakels. Het kan zijn dat bij het aanbieden van een contract voor bepaalde tijd, in feite meteen al een contract voor onbepaalde tijd ontstaat! Ook als werknemers met een vast contract van de doorstarter een contract voor bepaalde tijd krijgen aangeboden, geldt dit contract vrijwel altijd automatisch als een contract voor onbepaalde tijd, zelfs als werknemers het contract ondertekenen.

Transitievergoeding

Ook voor het berekenen van de transitievergoeding tellen de voorafgaande jaren bij de failliet gewoon mee.

Inzicht in functioneren werknemers bij failliet soms nog van belang

Een hardnekkig misverstand is dat voor de beantwoording van de vragen hierboven van belang zou zijn of de doorstarter zelf inzicht had in het functioneren van de werknemers die hij heeft overgenomen. Dit in de jurisprudentie ontwikkelde uitgangspunt heeft inderdaad lange tijd gegolden, maar is met de invoering van de WWZ vorig jaar verlaten.

Let er echter op dat dat criterium nog steeds van belang kan zijn bij geschillen over de ‘ketenregeling’ die betrekking hebben op een doorstart na faillissement van vóór 1 juli 2015 (de invoering van de WWZ).

Een recente uitspraak van 22 juni 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:4977 laat zien dat de rechter in dat geval nog steeds toetst aan de norm dat er sprake moet zijn van’zodanige banden dat het door de failliet op grond van haar ervaringen met werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de doorstartende partij’.

Als dit inzicht ten tijde van de overname ontbrak, tellen eerdere arbeidsovereenkomsten bij de failliet niet mee voor de ketenregeling. Ligt de datum van doorstart vóór 1 juli 2015, dan kan een werknemer op dit punt dus nog steeds aan het kortste eind trekken.

Wilt u advies over deze, of gerelateerde kwesties, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten arbeidsrecht, mr. Ali Arslan, mr. Lot Hirdes, mr. Joanne Wesselo of mr. Hanneke Hamelink.