Belastingregels vanaf 2020: gevolgen voor aftrek van partneralimentatie?  

3 juli 2020

De komende jaren zal het fiscale voordeel dat wordt ontvangen over de af te trekken partneralimentatie stapsgewijs worden verminderd. Deze afbouw is in 2020 begonnen en zal doorgaan tot 2023. Wat betekent dit voor u als u alimentatie moet betalen? En wat betekent dit voor u als u alimentatie ontvangt? Maar eerst: hoe ziet die vermindering eruit? 

Stapsgewijze afbouw fiscaal voordeel over aftrek partneralimentatie 

De alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als een aftrekpost. De komende jaren gaat deze aftrek stapsgewijs terug naar het laagste fiscale tarief.  

Vanaf 2020 zijn er nog twee belastingschijven. Een schijf met een percentage van 37,35% en schijf twee met een percentage van 49,50%. Het is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen uit werk en woning of u in de 1e of de 2e schijf valt. De grens ligt op een belastbaar inkomen van € 68.507. Het uitgangspunt is dat vanaf 2023 over betaalde alimentatie nog maximaal 37,05% belasting wordt terugontvangen. Dit geldt dus ook als u een belastbaar inkomen uit werk en woning heeft boven de € 68.507 en u eigenlijk 49,50% zou moeten terugontvangen. 

De stapsgewijze afbouw ziet er als volgt uit: 

2019: 51,75% 

2020: 46,0% 

2021: 43,0% 

2022: 40,0% 

2023: 37,05% 

Een simpel rekenvoorbeeld: 

Stel uw belastbaar inkomen bedraagt € 80.000 per jaar. U betaalt een alimentatie van bruto € 1.500 per maand. In 2019 ontving u daarover 51,75% van de belastingdienst terug. Dat is € 776,25 per maand. Een alimentatie van € 1.500 per maand kostte u dus netto € 723,75. 

In 2023 krijgt u van die € 1.500 nog € 37,05% terug. Dat is € 555,75 per maand. Een alimentatie van € 1.500 per maand kost u dan € 944,25. De alimentatie kost u dan dus netto € 220,50 meer per maand. Dat is per jaar € 2.646. Een fors verschil dus. 

Wat betekent dit voor u als alimentatiebetaler? 

Als uw belastbaar inkomen uit werk en woning boven de € 68.507 per jaar ligt, kost de alimentatie u de komende jaren netto meer. De wijziging van de fiscale tarieven is een wijziging van omstandigheden. De wet zegt dat u dan bij de rechter kunt verzoeken om een verlaging van de te betalen alimentatie. Het is afhankelijk van uw precieze inkomen en fiscale aftrekposten of het ook daadwerkelijk tot een verlaging komt. Wij adviseren u als u met deze situatie te maken heeft, om eerst een berekening te laten maken wat de daadwerkelijk invloed van deze wijziging op uw situatie is.  

Wat betekent dit voor u als alimentatieontvanger? 

Als u alimentatie ontvangt, heeft deze wijziging van de fiscale regels in eerste instantie niet direct invloed op uw alimentatie. De belasting die u over de alimentatie moet betalen, wordt namelijk niet stapsgewijs afgebouwd. Pas als uw ex-partner om verlaging van alimentatie gaat vragen en de rechter wijst dit toe, hebben deze gewijzigde belastingregels ook invloed op uw situatie. U gaat dan immers minder alimentatie ontvangen.  

Wat te doen? 

Omdat deze gewijzigde regels dus zowel gevolgen voor de alimentatiebetaler als de alimentatieontvanger kunnen hebben, is ons advies om met elkaar in overleg te gaan om te bekijken of in uw situatie er iets gewijzigd moet worden. Het (her)berekenen van partneralimentatie is maatwerk. Dus laat u daarbij goed adviseren!  

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Colina Tjabringa.