Belastingplan 2019: wat betekent dit voor de partneralimentatie?

19 juni 2019

Het pakket Belastingplan 2019 bestaat uit een aantal wetsvoorstellen waarmee de eerste stappen worden gezet tot een hervorming van het belastingstelsel. Hieronder valt ook wijziging van de hoogte van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie. Vanaf 2020 kan dit fiscale gevolgen hebben voor alimentatiebetalers.

Stapsgewijze afbouw fiscale aftrek partneralimentatie

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler en wordt gezien als belastbaar inkomen voor de ontvanger. Afhankelijk van uw belastbare inkomen is op dit moment de betaalde partneralimentatie tegen maximaal 51,95% aftrekbaar. Dit betekent dat de betaler 51,95% van de alimentatie die wordt betaald terugkrijgt. Het voorstel van het kabinet is om de maximale belastingaftrek vanaf 2020 stapsgewijs te verlagen naar maximaal 37,05% in 2023. Dit betekent dat de betaler minder fiscaal voordeel heeft en dat de draagkracht daardoor afneemt, waardoor er feitelijk (bij overige gelijkblijvende omstandigheden) minder alimentatie betaald kan worden. Met name hogere inkomens (boven € 68.500,00) zullen van deze regeling nadeel ondervinden. De lagere en middeninkomens zullen geen of minder nadeel ondervinden.

Echtscheidingsconvenant

Gaat u scheiden en bent u bezig met het opstellen van een echtscheidingsconvenant? Dan is het raadzaam om in het onderhandelingstraject met deze plannen nu al rekening te houden. In het echtscheidingsconvenant kunt u bijvoorbeeld een bepaling laten opnemen dat de partneralimentatie opnieuw wordt berekend als de verminderde aftrek daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Herberekening partneralimentatie als u al gescheiden bent

Bent u al gescheiden en betaalt u partneralimentatie? Bij het berekenen van partneralimentatie wordt rekening gehouden met de fiscale aftrek. Door de verminderde aftrek krijgt u van iedere euro die u aan partneralimentatie betaalt straks minder terug. Dat betekent dat u minder kunt betalen, ervan uitgaande dat alle overige (financiële) omstandigheden niet zijn gewijzigd. Dit kan een aanleiding zijn om de partneralimentatie te laten herberekenen en zonodig via de rechter om een verlaging te vragen. Wacht u daarmee dan niet te lang, omdat over het algemeen rechters heel terughoudend zijn in een wijziging van de alimentatie met terugwerkende kracht. Houd de ontwikkelingen dus goed in de gaten!

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet op contact op te nemen met Colina Tjabringa.